Kołczan ICC

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

Team Coaching ICC

CZYM JEST TEAM COACHING?

Jest procesem ukierunkowanym na wsparcie zespołów i grup pracowników w dokonywaniu zmian w sposób najbardziej zbliżony do ich potrzeb i oczekiwań oraz pomoc w osiąganiu zakładanego poziomu efektywności pracy zespołowej. Jest to proces wzmacniania grup w realizacji jej celów, oraz doskonalenia kompetencji w obszarach, przez nich wybranych. 

Jest to metoda, oparta na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu pomiędzy członkami grupy a team coachem, który oprócz wiedzy na temat team coachingu, powinien być biegły w kilku dodatkowych obszarach. Między innymi, mieć duże doświadczenie w pracy z różnego rodzaju zespołami, rozumieć procesy zachodzące wewnątrz grup, a także respektować etyczne standardy pracy coacha.

Najczęściej team coaching jest przeprowadzany w trakcie codziennej pracy zespołu (spotkania, zebrania, praca projektowa), choć możliwe jest także zwoływanie oddzielnych spotkań całego zespołu, poświęconych rozwiązaniu bieżącego problemu lub omówieniu pojedynczego zagadnienia. Warunkiem jednak jest to, że na takim spotkaniu obecni będą wszyscy członkowie danej grupy.

Rolą team coacha jest raczej towarzyszenie zespołowi, czyli uświadamianie zachodzących procesów, dawanie feedbacku, pokazywanie odmiennych perspektyw postrzegania, aniżeli dawanie gotowych recept i przepisów. Zmiany są efektem samodzielnej pracy danego zespołu, a nie, narzucanymi odgórnie rozwiązaniami czy też "dobrymi" radami. Założenie, jakie tkwi u podstaw takiego sposobu pracy mówi, że każdy zespół ma swój indywidualny styl działania, własną dynamikę, a przede wszystkim coś co możemy nazwać mądrością grupową. Dzięki temu każdy zespół potrafi, z pomocą team coacha, dojść własną drogą do zakładanego poziomu efektywności. Natomiast gotowe rozwiązania, chociażby najlepsze, które sprawdziły się w innych sytuacjach, niekoniecznie będą odpowiednie dla danego zespołu. Co więcej, mogą nawet w dłuższej perspektywie czasu stanowić ograniczenie. Stopień skomplikowania i delikatność relacji międzyludzkich w grupie wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia do konkretnych problemów. Oczywiście, inspiracja pochodząca od innych efektywnie działających zespołów jest możliwa, ale to dana grupa powinna samodzielnie wypracować własną ścieżkę sukcesu.