Kołczan ICC

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

Szkolenie tradycyjne vs. Team Coaching

CZYM TRADYCYJNE SZKOLENIE RÓZNI SIĘ OD TEAM COACHINGU?

Praca z zespołem w organizacji może przyjmować różne formy. Sposób interwencji, który zostanie wybrany w dużej mierze  będzie uzależniony od sytuacji w jakiej znajduje się zespół, oraz od wyznaczonych celów. Najpopularniejszym sposobem pracy grupowej jest szkolenie. Poniżej w dużym skrócie porównamy główne różnice pomiędzy tradycyjnym szkoleniem, a zyskującym coraz większą popularność team coachingiem. 

Szkolenie, które zostało dobrze zaplanowane, umiejętnie przeprowadzone i skutecznie wdrożone może stać się fantastycznym narzędziem zwiększenia efektywności pracy zespołów. Tak się jednak dzieje bardzo rzadko. Z jakich powodów? Główna przyczyna związana jest z faktem, iż szkolenie służy zupełnie innym celom, niż team coaching. Ponieważ, celem organizacji szkolenia jest przede wszystkim zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. 

Na szkolenie najczęściej  zapraszani są pracownicy różnych działów, z różnych stanowisk, którzy zgłaszają się do działu HR jako osoby potrzebujące wiedzy w danym obszarze, lub pewnych specyficznych umiejętności. Tradycyjne szkolenie polega na tym, że trener z doświadczeniem w konkretnej dziedzinie prowadzi, najczęściej  jednorazowo, dwudniowe zajęcia na których przedstawia sposoby uzyskania konkretnych rezultatów. Może to być na przykład: lepsze wykorzystanie czasu, skuteczniejsza sprzedaż, rozwój umiejętności zarządzania zespołem itp. Kiedy kończy się szkolenie, uczestnicy wracają do pracy wdrażając zdobytą wiedzę i umiejętności w życie. Najczęściej na własną rękę.  

Opisany sposób prowadzenia szkoleń oczywiście od lat ewoluuje. Służy to głównie zwiększeniu ich skuteczność. Na przykład, w związku z tym, że skuteczniej uczymy się dzięki sekwencji powtórzeń - szkolenia odbywają się w cyklu kilku, ale krótszych spotkań (trzy spotkania jednodniowe). Wiedząc, że nowa wiedza to tylko cześć potrzebnej zmiany, wielu trenerów zwraca uwagę na pracę na poziomie postaw. Od lat dużą wagę przykłada się do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz dużej ilości ćwiczeń w czasie szkoleń, a nie do wyłącznie przezywania wiedzy ex cathedra. 

Jednakże, jakiekolwiek modyfikacje nie zostaną wprowadzone zawsze będziemy mogli dostrzec wiele różnic pomiędzy tradycyjnym szkoleniem a team coachingiem. Czym zatem charakteryzuje się ten drugi sposób wspierania rozwoju? Niezwykle istotne jest to, że pracujemy z całym zespołem. Wszyscy członkowie zespołu powinni być obecni, łącznie z szefem.  Traktujemy to zespół jako współzależną całość, jeden organizm (podejście systemowe). 

Dodatkowo, sesje team coachingu odbywają się najczęściej w trakcie rzeczywistej pracy (spotkania projektowe, zebrania, meetingi). Daje to efekt w postaci obserwacji rzeczywistego zespołu w jego prawdziwym środowisku. Ilość zniekształceń percepcji, oraz zmiany w zachowaniu z powodu obecności obserwatora czyli coacha jest wtedy minimalizowana (choć nie są możliwe do wyeliminowania, chyba, że jeden z członków zespołu będzie coachem, ale wtedy niestety zatraca obiektywny punkt widzenia). Obserwujemy w takiej sytuacji  naturalne zachowania członków zespołu. To co robią, co mówią, jakie mają nastawienie. 

W czasie sesji team coachingu członkowie zespołu mają możliwość uczenia się w czasie pracy, a zdobyte umiejętności są weryfikowane natychmiast i mogą być bezzwłocznie testowane w środowisku pracy. Właściwie nie stosuje się tutaj wykładowego sposobu uzupełniania wiedzy. Największy nacisk położony jest na doświadczanie. Najczęściej efekty wypracowane podczas sesji team coachingu, czyli większa świadomość funkcjonowania w zespole i wzięcie za siebie większej odpowiedzialność w tym obszarze, są uniwersalne i mogą być z powodzeniem przekładane na prace w innych zespołach. Ma to kluczowe znaczenie w sytuacji  kiedy w danej organizacji pracuje się projektowo, a zespoły tworzone są na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia.

Podsumowując, szkolenie i team coaching służą różnym celom i uzyskuje się dzięki temu zupełnie inne rezultaty. Szkolenie to głównie dostarczenie nowej wiedzy, umiejętności a czasami także wpływanie na postawy uczestników (zwiększenie motywacji, zmniejszenie postaw roszczeniowych itp.) Natomiast team coaching to praca z całym zespołem w ich naturalnym środowisku podczas kilku 3-4 godzinnych sesji, gdzie w efekcie oczekiwane jest, najogólniej rzecz ujmując, zwiększenie efektywności działania zespołu jako całości. 

Rafał Nykiel