Kołczan ICC

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

Master Coach ICC

Aby być certyfikowanym jako Master Coach ICC, kandydaci muszą:
 
  • Ukończyć kurs poziomu pierwszego międzynarodowej certyfikacji ICC.
  • Ukończyć wszystkie kursy zaawansowane i uzyskać certyfikaty: Business Coach ICC, Executive Coach ICC, Team Coach ICC i Life Coach ICC.
  • Posiadać przynajmniej 10 godzin superwizji z Master coachem ICC lub Trenerem ICC.
  • Posiadać udokumentowane przynajmniej 200 godzin coachingu.
  • Napisać pracę (minimum 5000 słów), dotyczącą wybranych aspektów coachingu.
  • Prace poddać dyskusji i pytaniom ze strony grupy coachów ICC, włączając w to przynajmniej jednego trenera ICC - w spotkaniu osobistym lub w czasie konferencji internetowej.
Być aktywnym i zawodowo praktykującym coachem.
 
Kurs Master Coach ICC jest kursem zdecydowanie warsztatowym i w większości polega na praktycznych doświadczeniach, pracy projektowej (indywidualnie i w grupie), udzielaniu i otrzymywaniu szerokiego feedbacku. Jest to raczej ugruntowanie wcześniej nabytej wiedzy, niż uczenie się nowych narzędzi coachingowych.
 
Po kursie wymagane jest przeprowadzenie odpowiednich projektów coachingowych (podobnie jak w kursach zaawansowanych).
 
Kurs jest prowadzony przez Josepha O'Connor i Andreę Lages.