Kołczan ICC

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

Fazy projektowe

FAZA 1
Szkolenie zaawansowane.


FAZA 2
Recenzje książek.
 
Uczestnicy kursu przygotowują pisemny przegląd (recenzje) trzech książek.
 
Mogą to być książki dotyczące zarówno wąskiej specjalizacji danego kursu (zalecone do przeczytania w czasie kursu), jak też w szerszym rozumieniu przydatne coachingowo (np. dotyczące rozwoju).
 
Recenzje zostaną udostępnione zarówno uczestnikom szkolenia, jak i szerszemu gronu coachów, poprzez stronę internetową. 
 
Dzięki publikowaniu recenzji może powstawać i stale się poszerzać baza lektur pomocnych coachowi, a krótkie opisy zawartości mogą pomóc zaoszczędzić czas i pieniądze. Łatwiej też będzie podjąć decyzję o zakupieniu.
 
Dzięki przeczytaniu recenzji można uniknąć zakupu książki, w której nie ma tego, czego się spodziewamy.
 
Realizacja: 
Recenzje powinny być wykonane w ciągu 6 miesięcy od zakończenia szkolenia i dostarczone trenerowi prowadzącemu kurs.
 
FAZA 3
Projekt rozwoju osobistego coacha
 
Każdy uczestnik opracuje projekt swojego samorozwoju. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu miesiąca od zakończenia kursu przedstawić trenerowi opis swoich celów i ich przewidywany plan realizacji. 
 
Opis samorozwoju powinien zawierać również opis z poziomu wartości. Projekt może zawierać szkolenia, superwizje czy jakąkolwiek inną samorozwojową aktywność.
 
Realizacja:
Projekt powinien być ukończony w ciągu 6 miesięcy od zakończenia szkolenia, a pisemny raport dostarczony trenerowi prowadzącemu kurs.
 
FAZA 4
Projekt Coachingu (Klienta)
 
Uczestnicy przeprowadzą coaching z trzema wybranymi klientami z odpowiedniego poziomu zarządzania (w przypadku Team coachingu mowa o zespołach). 
 
Minimalna ilość projektów (kontraktów) do certyfikacji: 3 klientów (3 zespoły).
 
Minimalny czas trwania pojedynczych projektów:
 
  • Business coaching - 6 godzin (minimum 3 klientów x 6 godzin = 18 godzin)
  • Executive coaching - 10 godzin (minimum 3 klientów x 10 godzin = 30 godzin)
  • Team coaching - 10 godzin (minimum 3 klientów x 10 godzin = 30 godzin)
  • Life coaching - 6 godzin (minimum 3 klientów x 6 godzin = 18 godzin)
 
Pisemny materiał ma być opracowany w taki sposób, by przedstawiać przebieg procesu, ważniejsze interwencje coachingowe, używane narzędzia - czyli, dawać przejrzysty obraz pracy coacha. 
 
Opis musi być wykonany w taki sposób, aby były uszanowane zasady poufności (w zgodzie z umową zawartą między coachem i klientem). 
 
Każdy klient powinien zostać poinformowany o udziale w projekcie certyfikacyjnym danego coacha, czyli w coachingu opisywanym zgodnie z wymogami certyfikacji zaawansowanej. 
 
Każdy klient (w Team coachingu - zespół lub reprezentant zespołu) zostanie poproszony bezpośrednio przez International Coaching Community, o udzielenie informacji zwrotnej o procesie coachingu (po jego zakończeniu). Do tego feedbacku coach nie ma dostępu.
 
Nagranie video, może być zaakceptowane (o ile zostanie zaakceptowane przez klienta i nie naruszy zasad poufności).
 
Realizacja:
Projekt powinien być ukończony w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenia, a pisemny raport dostarczony trenerowi prowadzącemu kurs.
 
FAZA 5
Spotkanie superwizyjne
 
Wszyscy coachowie będą otrzymywać informacje zwrotne na każdym etapie swoich projektów.
 
Jeżeli jest to konieczne, trenerzy mogą wyznaczyć dodatkowe zadania dla kandydata do certyfikaci (jeśli są pomocne lub niezbędne do uzyskania certyfikatu). Kandydaci mogą też otrzymać potrzebne wsparcie od trenera, jeśli o takie wsparcie poproszą (i będzie ono możliwe).
 
Spotkanie superwizyjne powinno mieć przede wszystkim charakter rozwojowo - szkoleniowy. Jest to czas na omówienie zagadnień lub niejasności, które pojawiły się w trakcie realizacji projektów. 
 
W trakcie spotkania superwizyjnego powinien znaleźć się również czas na wymianę doświadczeń, wynikających z prowadzenia projektów przez uczestników.
 
Realizacja:
Spotkanie superwizyjne powinno odbyć się po około 6 miesiącach od daty zakończenia kursu.
 
Standardowo powinno trwać jeden dzień. 
 
Koszt tego dnia nie jest zawarty w cenie kursu.