Kołczan ICC

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

Executive Coaching ICC

Jest to zaawansowane szkolenie, otwarte dla wszystkich certyfikowanych coachów ICC, którzy posiadają już certyfikat Business Coach ICC, Life Coach ICC lub Team Coach ICC oraz przeprowadzili minimum 100h coachingów w procesach.
 
Niniejsze szkolenie służy osiągnięciu kolejnego poziomu umiejętności i specjalizacji EXECUTIVE COACH ICC.
 
Executive Coaching jako metoda rozwoju dedykowany jest dla managerów najwyższego szczebla zarządzania. Wymaga więc od coacha specyficznej wiedzy i doświadczenia.
 
Kurs Executive Coaching ICC podzielony jest na trzy etapy (łącznie 150 godziny nauki).
 
Etap 1. Przed kursem
a. planowanie celów na kurs.
b. przygotowanie recenzji dwóch pozycji książkowych z zaproponowanej listy lektur coachingowych.
c. wypełnienie ankiet przedkursowych.
 
Po dokonaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, przyszły uczestnik otrzyma niezbędne materiały wstępne.
 
Etap 2. Szkolenie (sześć dni)
 
Tematyka szkolenia:
 • etapy coachingu executive i sposób postępowania na poszczególnych etapach
 • szczególne wyzwania executive coachingu i jak sobie z nimi radzić
 • korzystanie z myślenia systemowego i zasady miejsca przyłożenia dźwigni
 • zaawansowane umiejętności zadawania pytań klientom na stanowiskach kierowniczych
 • tworzenie perspektyw systemowych
 • odpowiedzialność osoby zarządzającej
 • wykorzystanie planu rozwoju osobistego (PRO) w coachingu dla kadry kierowniczej
 • udzielanie kadrze kierowniczej informacji zwrotnej
 • mierzenie efektów executive coachingu
 • praktyczne aspekty executive coachingu - jak zorganizować własną praktykę coachingu
 • coaching dla kadry kierowniczej mającej do czynienia z polityką biznesową
 • nauka przez działanie
 • mentoring
 
Wszyscy uczestnicy otrzymają świadectwo udziału w szkoleniu.
Uczestnicy, którzy chcą być certyfikowani jako Coachowie Executive ICC będą zobowiązani do wykonania określonych projektów po zakończeniu szkolenia.
 
Etap 3. Po szkoleniu
 
Po zakończeniu szkolenia będziesz miał do wykonania szereg zadań.
 
 • wypełnienie ankiety na temat szkolenia
 • test pisemny
 • projekt badawczy
 • projekt coachingu własnego
 • 30 godzin praktyki umiejętności coachingowych (z co najmniej trzema klientami)
 
Korzyści płynące z kursu to:
 • Uczestnicy będą również pracować w zespole w celu przygotowywania podczas szkolenia prezentacji na temat coachingu executive. Codzienna praktyka coachingowa.
 • Wiedza i umiejętności z zakresu mentoringu jako składowa pracy coacha. Umiejętności myślenia systemowego oraz wiedza mająca zastosowanie w coachingu executive.
 
Co czyni ten kurs wyjątkowym?
 • międzynarodowy certyfikat coachingu executive
 • uznana na świecie jakość ICC
 • trenerzy cieszący się międzynarodowym uznaniem
 • obszerny podręcznik szkoleniowy
 
Uwaga: Ukończenie kursu samo w sobie nie gwarantuje uzyskania certyfikatu. Certyfikat przyznawany jest za umiejętności coachingowe i pracę wykonaną w zakresie rozwoju własnego coachingu. Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie nie ma rangi certyfikatu.
 
ICC zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na kurs osób, które przejawiają postawę nieetyczną, zakłócają szkolenie, lub których zdolności umysłowe/zdrowie emocjonalne mogą mieć negatywny wpływ na proces uczenia się nich samych lub innych uczestników szkolenia.
 
Posiadanie jakiegokolwiek certyfikatu wydanego przez ICC jest równoznaczne z tym, że certyfikowany stosuje się do zasad podstępowania i norm etycznych ICC. W przypadku, gdy zostanie udowodnione, iż coach postępuje z naruszeniem wspomnianych zasad i etyki, jego certyfikat zostaje automatycznie unieważniony.