Kołczan ICC

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

Business Coaching ICC

Jest to zaawansowane szkolenie, otwarte dla wszystkich certyfikowanych coachów ICC, którzy przeprowadzili minimum 40h coachingów w procesach.
 
Niniejsze szkolenie służy osiągnięciu kolejnego poziomu umiejętności i specjalizacji BUSINESS COACH ICC. 
 
Coaching w biznesie przeżywa gwałtowny wzrost. Już 88% europejskich firm korzysta
z coachingu. W Wielkiej Brytanii ten wskaźnik wynosi 95%. 40% największych firm na świecie
według rankingu Fortune 500 korzysta z coachingu. Ponad 90% ankietowanych organizacji
potwierdza, że coaching może zapewnić konkretne korzyści dla organizacji i osób, które
w nich pracują.
 
Coaching menedżerów wymaga dużych umiejętności. Stoisz przed wyborem szkolenia
w zakresie coachingu biznesowego przygotowanego przez jednych z najbardziej znanych
i doświadczonych coachów biznesowych na świecie.

Trenerzy:
Piotr Pilipczuk
Katarzyna Pilipczuk

Terminy:
Moduł I 16 -19.09.2019
Moduł II 14-17.10.2019                                                 

Dwie certyfikacje w jednym kursie:
Business Coaching ICC
Competence Navigator Advisio


 
Kurs Business Coaching ICC podzielony jest na trzy etapy (łącznie 154 godziny nauki).
 
Etap 1. Przed kursem
a. planowanie celów na kurs.
b. przygotowanie recenzji dwóch pozycji książkowych z zaproponowanej listy lektur coachingowych.
c. wypełnienie ankiet przedkursowych.
 
Po dokonaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, przyszły uczestnik otrzyma niezbędne materiały wstępne.
 
Etap 2. Szkolenie (8 dni)
 
Tematyka szkolenia:
 • myślenie systemowe w biznesie
 • przejście z zarządzania przez oczekiwania do zarządzania w drodze porozumienia
 • poufność i etyka w coachingu biznesowym
 • cztery kwadranty biznesu i jak wykorzystać je w coachingu
 • koło coachingu biznesowego
 • znalezienie punktów przyłożenia dźwigni
 • wzbudzanie odpowiedzialności i zaangażowania
 • rola oceny 360 w coachingu biznesowym
 • zaawansowane umiejętności w zakresie tworzenia pytań
 • pięć głównych problemów coachingu biznesowego i jak je przezwyciężyć
 • znaczenie perspektyw: jak je przyjmować i wykorzystywać
 • perspektywy jako narzędzie analityczne
 • tworzenie solidnego planu rozwoju osobistego
 • narzędzia do planowania działań
 • model przejściowy rozwoju kariery zawodowej
 • pomiar wyników coachingu
 • budowanie kultury coachingowej
 • certyfikacja Competence Navigator

Wszyscy uczestnicy otrzymają świadectwo udziału w szkoleniu.Uczestnicy, którzy chcą być certyfikowani jako coachowie biznesu ICC będą zobowiązani do wykonania określonych projektów po zakończeniu szkolenia.

Competence Navigator?
Narzędzie rozwoju organizacyjnego weryfikujące poziom kompetencji pracowników
w sposób najbardziej efektywny dla organizacji.
 • Moderuje diagnozę kompetencyjną 360 stopni
 • Sprawdza, czy kompetencje ludzi służą firmie
 • Ukierunkowuje coaching kompetencyjny
Kompetence Navigator oparty jest o kontekstową skalę Advisio, co pozwala na przyspieszoną
pracę coachingową oraz bardzo celowe interwencje coachingowe.

Etap 3. Po szkoleniu
 
Po zakończeniu szkolenia będziesz miał do wykonania szereg zadań:
 • wypełnienie ankiety na temat szkolenia
 • test pisemny
 • projekt badawczy
 • projekt coachingu własnego
 • 30 godzin praktyki umiejętności coachingowych (z co najmniej trzema klientami)
 
Korzyści płynące z kursu to:
 • uzyskanie większej znajomości i pewności siebie w korzystaniu z narzędzi
 • coachingowych
 • większa wiarygodność na rynku jako coach biznesu
 • umiejętność pracy z menedżerami
 • rozwój umiejętności negocjacyjnych w pozyskiwaniu klientów
 • dwie międzynarodowe certyfikacje w jednym kursie
 
... To wszystko składa się na więcej i lepiej płatnej pracy ...
 
Co czyni ten kurs wyjątkowym?
 • międzynarodowy certyfikat coachingu biznesowego
 • międzynarodowa certyfikacja kontekstowej oceny 360 Competence Navigator
 • uznana na świecie jakość ICC
 • konkretne narzędzia do pracy z biznesem
 • trenerzy cieszący się międzynarodowym uznaniem
 • obszerny podręcznik szkoleniowy

Uwaga: Ukończenie kursu samo w sobie nie gwarantuje uzyskania certyfikatu. Certyfikat przyznawany jest za umiejętności coachingowe i pracę wykonaną w zakresie rozwoju własnego coachingu. Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie nie ma rangi certyfikatu.
 
ICC zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na kurs osób, które przejawiają postawę nieetyczną, zakłócają szkolenie, lub których zdolności umysłowe/zdrowie emocjonalne mogą mieć negatywny wpływ na proces uczenia się nich samych lub innych uczestników szkolenia.
 
Posiadanie jakiegokolwiek certyfikatu wydanego przez ICC jest równoznaczne z tym, że certyfikowany stosuje się do zasad podstępowania i norm etycznych ICC. W przypadku, gdy zostanie udowodnione, iż coach postępuje z naruszeniem wspomnianych zasad i etyki, jego certyfikat zostaje automatycznie unieważniony.

W roku 2019 koszt udziału w szkoleniu Business Coaching ICC wynosi 12 000, 00 zł + 23%
VAT
. Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach.


Informacje: tel. 507 113 707, koordynator@iccpoland.pl