Ramowy program szkolenia ICC

W programie kursu między innymi:
 
 • Definicja i typy coachingu.
 • Korzyści dla jednostki i organizacji wynikające z coachingu.
 • Narzędzia używane w coachingu.
 • Zasady sesji inicjującej i sposoby zawierania kontraktu na coaching.
 • Standardy etyczne.
 • Czynniki budowania kontaktu i zaufania.
 • Aktywne słuchanie, praca z celami, feedback, klaryfikacja, wartości, używanie metafory.
 • Spojrzenie systemowe, czyli: kiedy, gdzie i w jaki sposób działać, by uzyskać pożądany wynik w najkrótszym możliwym czasie i przy minimalnym wysiłku - zasada dźwigni.
 • Rodzaje pytań używanych w coachingu - m. in. "mocne pytania".
 • Cztery poziomy słuchania.
 • Zasady konstruowania zadań coachingowych.
 • Wpływ przekonań na zachowania.
 • Narzędzia do zmiany nieużytecznych przekonań.
 • Nawyki w myśleniu i w działaniu.
 • Specyficzne umiejętności coacha: backtracking, challenging, requesting, clarifying, championing.
 • Sposoby zmiany stanu klienta.
 • Wyczerpanie energii osobistej.
 • Praca z dialogiem wewnętrznym.
 • Wzorce językowe.
 • Intuicja.
 • Archetypy.
 • Zasady "logistyczne" coachingu. Zawieranie kontraktu, proces coachingowy w czasie, różne sposoby prowadzenia coachingu, itp.
 • Poszukiwanie i rozwijanie indywidualnego stylu coachingu.