Proces certyfikacyjny ICC

Na całość procesu certyfikacji składają się:
  • Obserwacja prowadzona przez trenerów. Może zdarzyć się, że uczestnik w trakcie szkolenia, w indywidualnej rozmowie otrzymuje feedback oraz propozycję zadań, które mają podnieść kompetencje w określonym obszarze.

 

  • Pisemny projekt coachingowy. W czasie kursu każdy uczestnik codziennie odbywa sesję coachingową w roli coacha, a następnie w roli klienta. "Raport" z sesji prowadzonych w roli coacha - to właśnie ów projekt. Projekt oddawany jest trenerom dziesiątego dnia kursu.

 

  • Test pisemny z wiedzy o coachingu.

 

  • Test praktyczny - sesja coachingowa. Każdy uczestnik prowadzi sesję coachingową, która jest obserwowana i oceniana przez trenera. Doświadczony coach wciela się w "rolę" klienta i pracuje ze swoim rzeczywistym tematem. W czasie tej sesji zwraca się uwagę na poziom rozumienia procesu coachingowego, znajomość narzędzi oraz prezentowane umiejętności. Sesja zakończona jest precyzyjną informacją zwrotną.

 

  • Proces certyfikacji jest identyczny w całej organizacji International Coaching Community. Precyzyjnie określone są normy i wymagania stawiane kandydatom na coacha ICC.

 

  • W ICC istnieje dodatkowy proces, który jest określany mianem "odroczonej certyfikacji". Dotyczy osób, które nie są certyfikowane w ramach kursu. Oznacza dodatkowe aktywności do wykonania po kursie przez kandydata. Kandydat ma określony czas na ich wykonanie oraz potrzebne wsparcie superwizorów. Po wykonaniu zadań ponownie jest kwalifikowany i przystępuje do certyfikacji.