Kurs ICC Rafał Nykiel

Co znajduje się w programie?


1. Nowe narzędzie diagnostyczne StrengthsFinder dzięki któremu poznasz swoje mocne strony oraz dowiesz się w jaki sposób wykorzystać je w roli coacha.
Krótki warsztat poprowadzi Marta Bara - Coach Mocnych Stron certyfikowany przez Instytut Gallupa.


2. Szkolenie zostało wzbogacone o praktykę uważności. Dzięki temu zarówno efekt uzyskany przez klienta w czasie sesji jak i komfort pracy samego coacha wzrasta znacząco.


2. Badanie i raport indywidualny Extended DISC, pozwalający na analizę dominującego stylu zachowań w roli coacha. Narzędzie doskonale sprawdzające się w zarówno w pracy indywidualnej jak i team coachingu. Krótki warsztat poprowadzi konsultant Extended DISC.


3. Szkolenie ICC to nauka coachingu przez doświadczanie, czyli:

- Superwizje indywidualne z trenerem oraz superwizorami ICC

- Sesja coachingowa z trenerem

- Zagadnienie omawianie podczas szkolenia są od razu testowane podczas krótkich sesji

- Superwizje grupowe w czasie szkolenia

- Samodzielne przeprowadzenie całego procesu coachingowego

- Uczestnictwo w pełnym procesie coachnigowym

Z jakich powodów warto uzyskać certyfikat ICC?


- Z powodu renomy - W Polsce jest prawie 1400 certyfikowanych coachów

- Dla zdobycia umiejętności - certyfikat ICC jest uznawany na całym świecie

- Bo to gwarancja wysokiej jakości szkolenia -14 lat ICC w Polsce

- Dla rozwoju zawodowego - to szkolenie daje możliwość ubiegania się także o certyfikat ICF (po spełnieniu dodatkowych wymagań stawianych ICF)

- Z powodu wysokich standardów -jakość szkolenia i procesu certyfikacji została uznana przez EMCC Europejską Nagrodą Jakości (EQA)


Zapraszam!

Rafał Nykiel
Trener coachingu i team coachingu ICC
www.rafalnykiel.pl