Kurs ICC Rafał Nykiel

Co znajduje się w programie?


1. Nowe narzędzie diagnostyczne StrengthsFinder dzięki któremu poznasz swoje mocne strony oraz dowiesz się w jaki sposób wykorzystać je w roli coacha.
Krótki warsztat poprowadzi Marta Bara - Coach Mocnych Stron certyfikowany przez Instytut Gallupa.

2. Szkolenie zostało wzbogacone o praktykę uważności. Dzięki temu zarówno efekt uzyskany przez klienta w czasie sesji jak i komfort pracy samego coacha wzrasta znacząco.

3. Badanie i raport indywidualny Extended DISC, pozwalający na analizę dominującego stylu zachowań w roli coacha. Narzędzie doskonale sprawdzające się w zarówno w pracy indywidualnej jak i team coachingu. Krótki warsztat poprowadzi konsultant Extended DISC.

4. Szkolenie ICC to nauka coachingu przez doświadczanie, czyli:

- Superwizje indywidualne z trenerem oraz superwizorami ICC

- Sesja coachingowa z trenerem

- Zagadnienie omawianie podczas szkolenia są od razu testowane podczas krótkich sesji

- Superwizje grupowe w czasie szkolenia

- Samodzielne przeprowadzenie całego procesu coachingowego

- Uczestnictwo w pełnym procesie coachnigowym


Z jakich powodów warto uzyskać certyfikat ICC?

- Z powodu renomy - W Polsce jest prawie 1400 certyfikowanych coachów

- Dla zdobycia umiejętności - certyfikat ICC jest uznawany na całym świecie

- Bo to gwarancja wysokiej jakości szkolenia -14 lat ICC w Polsce

- Dla rozwoju zawodowego - to szkolenie daje możliwość ubiegania się także o certyfikat ICF (po spełnieniu dodatkowych wymagań stawianych ICF)

- Z powodu wysokich standardów -jakość szkolenia i procesu certyfikacji została uznana przez EMCC Europejską Nagrodą Jakości (EQA)

Łączny czas trwania szkolenia - 14 dni. W tym jeden dzień przeznaczony jest na certyfikację. 
Model czasowy szkolenia wygląda następująco:
I część kursu - 4 dni
II część kursu - 3 dni
III część kursu - 4 dni
IV część kursu - 2 dni
Certyfikacja - 1 dzień

Koszt szkolenia: 15800zł + 23% VAT
 
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
  • Dokonanie zgłoszenia za pomocą odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie internetowej. (W niektórych sytuacjach proponowana jest rozmowa wstępna trenerów z potencjalnym uczestnikiem.)
  • Podjęcie zobowiązania do przestrzegania standardów etycznych ICC.
  • Przesłanie potwierdzenia wpłaty pierwszej raty najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem kursu.

Zapraszam!

Rafał Nykiel
Trener coachingu i team coachingu ICC
www.rafalnykiel.pl