Kurs ICC Piotr Pilipczuk i Katarzyna Pilipczuk

Dla kogo jest ten kurs?
Kurs coachingu ICC jest dedykowany w szczególności:
 • Coachom, którzy chcą rozszerzyć swój warsztat pracy i uzyskać międzynarodową certyfikację
 • Trenerom, którzy chcą poszerzyć swoje zasoby i możliwości pracy z ludźmi w trybie indywidualnym lub grupowym
 • Menedżerom średniego i wyższego szczebla, którzy chcą zarządzać w stylu coachingowym
 • Właścicielom, prezesom i członkom zarządów, którzy promują kulturę coachingową w biznesie
 • Pasjonatom rozwoju osobistego
 • Wszystkim, w pracy których istotne są: zarządzanie motywacją i emocjami, budowanie pogłębionych relacji.Opis kursu ICC
Kurs ICC prowadzony przez Katarzynę PilipczukPiotra Pilipczuka jest kursem narzędziowo -
rozwojowym. Oznacza to, że uczestnicy nie tylko otrzymują wiedzę, narzędzia coachingowe oraz
zapoznają się z modelem coachingowym stworzonym przez International Coaching Community, ale
także bardzo intensywnie pracują nad własnym rozwojem przygotowując się do roli Coacha.
Model ICC zakłada podejście holistyczne i systemowe w coachingu.

 • Podejście holistyczne (człowiek jako całość). Uwzględnia, że na nasze zachowania ma
wpływ więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Istotne są między innymi: system
przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości,
poczucie tożsamości i emocje. Zakłada również, że nasze ciało jest istotnym źródłem
informacji dotyczących naszych decyzji, emocji i działań.
 • Podejście systemowe. Pozwala zobaczyć człowieka w szerszym kontekście. Uwzględnia
wielopoziomowe uwarunkowania systemów, w których funkcjonuje, relacje istotne dla
realizacji celów, zależności, powiązania oraz reguły systemowe.
 
Podczas kursu ICC uczestnik, po zakończeniu zajęć, pracuje w dwójce coachingowej i podlega
indywidualnej superwizji (5 superwizowanych sesji coachingowych). Ma również możliwość pracy podczas
indywidualnej sesji coachingowej z trenerami prowadzącymi szkolenie.

Każdy uczestnik ma możliwość uzyskania certyfikatu International Coach ICC. Uzyskanie
certyfikatu nie jest obligatoryjne i automatyczne, obwarowane jest wymogami certyfikacyjnymi
i koniecznością zdania egzaminu praktycznego.

Kurs ma charakter procesowy, dlatego składa się z trzech pięciodniowych Modułów, podzielonych 3-
4 tygodniowymi przerwami - cały projekt zamyka się w okresie 3 miesięcy.

W ramach prowadzonego przez nas kursu, każdy uczestnik bierze udział w badaniu Mindsonar i
StrengthsFinder, otrzymuje własne raporty, poznaje swoje zasoby oraz uczy się wykorzystania
narzędzi badawczych w procesie coachingu. Jednocześnie zapoznaje się z autorskim narzędziem Values Team -
Systemowe Karty Wartości. Otrzymuje komplet kart, poznaje procedury i podstawowe strategie
pracy z wartościami w procesie coachingu.

PRZYGODA Z CIAŁEM - SZLAKIEM MERIDIANÓW i STREF ODRUCHOWYCH 

Dr Dawid R. Hawkins, twórca Mapy Świadomości nauczał, że cały stres jest wewnętrznie wytwarzany przez nasze postawy, to nie wydarzenia w życiu, tylko nasze reakcje na nie aktywizują objawy stresu, który zakłóca równowagę akupunkturowego (meridianowego) układu energetycznego organizmu przewodzącego bioenergię (esencję życia) do wszystkich struktur ciała i organów wewnętrznych. Osłabione napięcie mięśniowe, które jest wyrazem blokady przepływu bioenergii w danym meridianie, wskazuje na niszczące organizm procesy życiowe i przebywanie w polu świadomości wykalibrowanym poniżej 200 Logów.

Przygoda z Ciałem to odżywczy warsztat holistyczny dla ciała, umysłu i ducha w formie ćwiczeń ruchowych prowadzonych właśnie szlakiem meridianów (kanałów energetycznych), którymi krąży energia życiowa zasilająca wszystkie narządy i mięśnie naszego ciała oraz stref odruchowych zlokalizowanych na stopach i głowie. Celem warsztatu jest polepszenie przepływu energii witalnej w meridianach, a co za tym idzie energetyczne odstresowanie narządów wewnętrznych oraz zrelaksowanie mięśni odpowiadających danym strefom odruchowym i meridianom, tak, aby organizm doświadczył pól świadomości wykalibrowanych powyżej 200 Logów - tych wspierających procesy życiowe.Treści kursu ICC                                                                                               

 • Definicja i typy coachingu.
 • Podstawy ideologiczne coachingu.
 • Korzyści dla jednostki i organizacji wynikające z coachingu.
 • Narzędzia używane w coachingu.
 • Zasady sesji inicjującej i sposoby zawierania kontraktu na coaching.
 • Standardy etyczne.
 • Czynniki budowania kontaktu i zaufania.
 • Aktywne słuchanie, feedback, wartości, praca z celami, używanie metafory.
 • Spojrzenie systemowe, czyli: kiedy, gdzie i w jaki sposób działać, by uzyskać pożądany wynik w najkrótszym możliwym czasie i przy minimalnym wysiłku - zasada dźwigni.
 • Rodzaje pytań używanych w coachingu, m.in. "mocne pytania".
 • Cztery poziomy słuchania.
 • Zasady konstruowania zadań coachingowych.
 • Wpływ przekonań na zachowania.
 • Narzędzia do zmiany nieużytecznych przekonań.
 • Nawyki w myśleniu i w działaniu.
 • Specyficzne umiejętności coacha: backtracking, challenging, requesting, clarifying, championing.
 • Sposoby zmiany stanu klienta.
 • Wyczerpanie energii osobistej.
 • Posługiwanie się dialogiem wewnętrznym.
 • Pozycje percepcyjne.
 • Sposoby pracy z relacjami.
 • Intuicja.
 • Archetypy.
 • Zasady "logistyczne" coachingu. Zawieranie kontraktu, proces coachingowy w czasie, różne sposoby prowadzenia coachingu, itp.
 • Poszukiwanie i rozwijanie indywidualnego stylu coachingu.

  Dodatkowo:
 • Systemowe podejście do określania celów.
 • Trzy poziomy realizacji procesu coachingowego.
 • Dziewięć filtrów słuchania.
 • Narzędzia do pracy na poziomie emocji.
 • Wzorce językowe - zaawansowana lingwistyka.
 • Radzenie sobie z obawami klienta.
 • Techniki pracy w oparciu o zasoby.
 • Interwencje prowokatywne w coachingu.
 • Superwizje.


Organizacja kursu ICC


Od 01.01.2018 - 15 dni.

Układ kursu:
Moduł I 5 dni (kurs)
Moduł II 5 dni (kurs)
Moduł III 4 dni (warsztaty coachingowe)
1 dzień (certyfikacja międzynarodowa ICC).

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-17.00
W dwóch pierwszych modułach należy doliczyć czas sesji prowadzonych w dwójkach coachingowych
po zakończonych zajęciach- około 1,5- 2 h. Czas trwania sesji zależny jest także od tego, czy sesja
jest superwizowana.

Liczba godzin szkoleniowych: 160

Szkolenie odbywa się w Values House w Łomiankach.
Opłata za kurs nie zawiera kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.
Informacje o akcjach promocyjnych i zniżkach dostępne w informacjach szczegółowych lub u Koordynatora ICC.
Istnieje możliwość płatności w ratach, przedpłat.

Piotr Pilipczuk
Akredytowany trener coachingu International Coaching Community. Twórca i właściciel pierwszej w Polsce szkoły coachingu z międzynarodową certyfikacją. (International Coaching Community) Pomysłodawca i twórca Izby Coachingu w Polsce. Członek Rady Grandparentingowej Izby Coachingu. Akredytowany Superwizor i Coach Izby Coachingu. Master of art NLP. Executive coach, trener, mentor, doradca biznesu. Wykładowca coachingu na Politechnice Łódzkiej.
 

Uczył się od wielu nauczycieli na całym świecie, w tym m.in.:
Myślenie Systemowe - J. O'Connor, I. Rudzińska Executive and Team Coaching - J. O'Connor, A. Lages - O'Connor
Podróż Bohatera i Generatywne Ja - S. Gilligan, Flowe of Life - Tom de Winter
Myślenie Systemowe w coachingu - J. O'Connor, A. Lages - O'Connor
Zen of Coaching - R. Bolstad,
Coaching prowokatywny - N. Höfner

A to tylko niewielka część wielu lat nauki.

Autor licznych artykułów o  coachingu oraz książki Współczesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytań Wyd. Onepress.

Na co dzień Prezes firmy Values TEAM w której, poza coachingiem, szerzy ideę budowania wartościowych organizacji i rozmawiania o wartościach. Doradca, coach i mentor osób zarządzających w dużych międzynarodowych organizacjach.

dr Katarzyna Pilipczuk
Akredytowany trener coachingu International Coaching Community. Certyfikowany Business Coach International Coaching  Community  oraz  Analytic-Network Coaching. Superwizor ICC.  Akredytowany Superwizor i Coach w Izbie Coachingu. Konsultant Rozwoju Organizacyjnego FCODC. Trener, mentor, doradca biznesu. Doświadczony manager, przez 20 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w branży chemicznej, finansowej, konsultingowej. Wieloletni wykładowca MBA w  Akademii Leona Koźmińskiego, członek zespołu Centrum Coachingu ALK. Od wielu lat wykładowca coachingu   w Uniwersytecie Humanistycznym SWPS. Autorka licznych publikacji o coachingu, w tym dwóch książek wydanych pod red. Life coaching oraz Systemowe myślenie w coachingu.
Uczyła się i nadal uczy od najlepszych na świecie: Dilts, Gilligan, Popielski, Boldstad, Sissons, O?Connor. Od 2016 roku wraz z Piotrem Pilipczukiem prowadzi Holistyczną Szkołę Coachingu International Coaching Community oraz firmę Values TEAM szerząc ideę budowania wartościowych organizacji. W Values TEAM jest Dyrektorem Programowym i odpowiada za merytoryczne przygotowanie realizowanych projektów. Doktor nauk humanistycznych.