Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu ICC

 • Możliwość uzyskania certyfikatu International Coach ICC.

 

 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia indywidualnego coachingu holistycznego w zgodzie z ideą International Coaching Community.

 

 • Zapoznanie się z proponowanym przez ICC procesem coachingowym, oraz nabycie umiejętności posługiwania się nim.

 

 • Możliwość używania narzędzi coachingowych i procesu coachingowego ICC. (objęte prawami autorskimi).

 

 • Poznanie reguł i nabycie umiejętności tworzenia własnych narzędzi coachingowych.

 

 • Własny rozwój - uczestnicy uczestniczą w wielu doświadczeniach podczas ćwiczeń oraz przechodzą swój indywidualny coaching w czasie kursu.

 

 • Możliwość członkostwa w międzynarodowej organizacji (rejestracja w International Coaching Community). Poza członkostwem w ICC zyskujesz możliwość wymiany doświadczeń z Coachami z całego świata, stały dostęp do nowo tworzonych narzędzi coachingowych, udziału w konferencjach dla Coachów ICC i szkoleniach podnoszących kwalifikacje prowadzonych zarówno przez Trenerów ICC jak i przez Josepha O'Connor i Andreę Lages - O'Connor.

 

 • Możliwość dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności przez udział w kursach doskonalących kompetencje.

 

 • Uczestnictwo w kursach aplikacyjnych II poziomu: Business Coaching, Executive Coaching, Life Coaching, Team Coaching. (ICC Black BELT)

 

 • Możliwość ubiegania się o tytuł Master Coach ICC dla praktykujących coachów (konieczne jest wcześniejsze ukończenie kursów z II Poziomu).

 

 • Stały dostęp zarówno do superwizji indywidualnych z trenerami, jak też do zorganizowanych superwizji grupowych.

 

 • Program kursu, jak również proces certyfikacji, są identyczne na całym świecie. To stwarza możliwość korzystania z kursów dla Coachów ICC nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach.

 

 • Uczestnicy szkolenia poznają bardzo spójną strategię pracy z Klientem. Jest na tyle uniwersalna, że może być stosowana przy pracy z różnorodnymi celami. Jednocześnie jest bardzo specyficzna ze względu na możliwość wielopoziomowego oddziaływania. Obejmuje poziom nie tylko umiejętności i zachowań, ale również poziomy przekonań, wartości, tożsamości, misji, uwzględniając jednocześnie specyfikę środowiska, w którym funkcjonuje Klient. Efektywność metody bierze się również stąd, że wszelkie podejmowane działania zgodne są z naturą człowieka (jego naturalnymi procesami motywacyjnymi).

 

 • Kurs ICC nie tylko stwarza okazję do poszerzenia wiedzy i umiejętności, stwarza również okazję do szeroko rozumianego rozwoju osobistego.