Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

Konstrukcja treningu

InnerMastering® (I'M) Coach jest wymagającym dla uczestnika treningiem kompetencyjno - rozwojowym. W aspekcie kompetencyjnym trening zawiera cztery metodologie, które trzeba poznać i przenieść na poziom umiejętności a co za tym idzie uzyskać cztery certyfikacje. W aspekcie rozwojowym trening zachęca do wielopoziomowej eksploracji siebie (podwyższanie i harmonizowanie Mindsetu), by jako coach móc sprostać coraz bardziej skomplikowanym oczekiwaniom klientów. Rozwój coacha staje się w aktualnej rzeczywistości (środowisko VUCA) kluczowym elementem wpływającym na wybory kontraktowe dokonywane przez klientów oraz zakres podejmowanych przez coacha wyzwań (poziom złożoności problemów oraz perspektywa holistyczna i systemowa).

Etap I - 3 dni
Aby w pełni skorzystać ze stwarzanych podczas treningu możliwości, konieczne jest przejście trzydniowego modułu wprowadzającego. 
W czasie tego modułu uczestnicy będą:
 • zapoznawać się z konstrukcją treningu 
 • przygotowywać się do maksymalnie efektywnego uczestnictwa w treningu 
 • poznawać podejście i pojęcia w metodzie InnerMastering®
 • wprowadzani w metodę systemową i podejście holistyczne
 • diagnozować własne obszary do rozwoju na ścieżce stawania się coachem 
 • uczestniczyć w całodniowym warsztacie w oparciu o model HOPERS®
 • otrzymywać zadania domowe przed etapem II

Etap II - 4 dni
W czasie tego etapu zajmiemy się:
 • wprowadzeniem w proces coachingowy
 • podstawami wiedzy o procesie coachingowym
 • umiejętnościami bazowymi w pracy coachingowej 
 • pracą na poziomie wartości (IVC level1 - cz.1)
 • wprowadzeniem w filozofię i narzędzia Advisio
 • przydzieleniem zadań domowych przed etapem III

Etap III - 4 dni
W czasie tego etapu zajmiemy się:
 • pracą na poziomie wartości (IVC level1 - cz.2)
 • umiejętnościami zaawansowanymi z poziomu przekonań
 • zagadnieniami z zakresu zaawansowanej komunikacji
 • Certyfikacja Advisio (Competence Navigator)
 • przydzieleniem zadań domowych przed etapem IV

Etap IV - 4 dni
W czasie tego etapu zajmiemy się:
 • wprowadzaniem zaawansowanych strategii pracy holistycznej 
 • treningiem umiejętności i superwizjami coachingowymi
 • metaforą w coachingu
 • poziomem strategii 
 • pracą z ciałem i zarządzaniem energią
 • przydzieleniem zadań domowych przed etapem V

Etap V - 4 dni
W czasie tego etapu zajmiemy się:
 • treningiem umiejętności i superwizjami coachingowymi (kontynuacja)
 • wprowadzaniem zaawansowanych strategii pracy holistycznej (kontynuacja)
 • zaawansowane interwencje coachingowe i matryce systemowe
 • poziomem strategii (kontynuacja)
 • przeszkody w realizacji celów coachingowych
 • scalaniem elementów procesu coachingowego

Certyfikacja  
 • Dzień certyfikacji jest czasem na przeprowadzenie sesji coachingowej potwierdzającej poziom umiejętności w sytuacji rzeczywistej pracy z klientem. 
 • Uczestnictwo w kursie nie gwarantuje w sposób automatyczny otrzymania certyfikatu coacha ICC, jednak zakładamy, że po tak zaawansowanym treningu sukces będzie naturalnym następstwem.
 • Certyfikaty są przyznawane po spełnieniu wszystkich warunków certyfikacyjnych.    

Warunki certyfikacji: 

Aby uzyskać certyfikat International Coach ICC należy spełnić wymogi określone przez International Coaching Community i potwierdzić umiejętności coachingowe w czasie sesji certyfikacyjnej. 

Aby uzyskać certyfikat International Values Consultant (level 1 - Indyvidual) należy zapoznać się i używać w praktyce strategii przeznaczonych do pracy na poziomie wartości w kontekście pracy indywidualnej z klientem.
 
Aby uzyskać certyfikat Advisio Competence Navigator należy wykazać się wiedzą o filozofii Advisio, znajomością narzędzia CN, umiejętnością obsługi platformy oraz umiejętnością interpretacji wyników badania. 

Aby uzyskać certyfikat InnerMastering (I'M) Coach należy uzyskać trzy poprzednie certyfikaty oraz wykonać zadania projektowe po treningu (max w czasie 6 miesięcy).