Konstrukcja szkolenia ICC

 
  • Konstrukcja szkolenia sprzyja zarówno nabywaniu potrzebnej wiedzy jak i praktycznych umiejętności. Jest to połączenie kursu rozwojowego z kursem kompetencyjnym. Zbudowany jest wokół indywidualnego przeżycia elementów procesu coachingowego przez każdego uczestnika w łączności z całą jego różnorodnością osobową. W trakcie tego procesu odbywa się poznawanie narzędzi coachingowych, możliwych skutków i sposobów ich stosowania.

 

  • Całe szkolenie składa się z dwóch części zajęć po pięć dni każda. Całość zamyka jeden dzień certyfikacji (egzamin praktyczny).

 

  • Kurs jest swoistą mieszanką prezentacji trenerskich, dyskusji, "burzy mózgów", ćwiczeń w małych grupach, doświadczeń grupy jako całości i indywidualnych zadań. W czasie kursu każdy uczestnik poznaje coaching zarówno od strony coacha (indywidualnie realizuje proces coachingowy z klientem), jak i od strony klienta (przechodzi swój proces coachingu).

 

  • Uczestnicy mają możliwość uzyskania precyzyjnych i rzeczowych informacji zwrotnych na temat przejawianych zdolności, umiejętności, sposobów działania, własnego stylu pracy, postawy, itp. Jednocześnie mogą trenować umiejętność pracy feedback?iem z innymi uczestnikami szkolenia.

 

  • Jedną z ważniejszych wartości dodanych w czasie szkolenia, jest stała wymiana coachingowych doświadczeń uczestników szkolenia - jest to praktyka codzienna i ma swoje stałe miejsce. Dodatkowo każdy z uczestników ma możliwość odbycia indywidualnej sesji coachingowej z trenerami prowadzącymi lub z asystentami (asystentami są doświadczeni już coachowie praktycy).

 

  • W nazwie szkolenia występuje słowo "Certification", oznacza to, że pomyślne ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do procesu certyfikacji i w rezultacie możliwość otrzymania certyfikatu coacha ICC. Uzyskanie certyfikatu International Coach ICC poprzedzone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Dla uzyskania certyfikatu niezbędny jest udział w całym kursie oraz pomyślne przejście przez cały proces certyfikacji. Proces certyfikacji wygląda podobnie we wszystkich krajach.