Informacje organizacyjne

Łączny czas trwania szkolenia - 13 dni. W tym jeden dzień przeznaczony jest na certyfikację. 
Model czasowy szkolenia wygląda następująco:
  • I część kursu - 5 dni
  • II część kursu - 5 dni
  • III część kursu - warsztaty case study - 2 dni
  • Certyfikacja - 1 dzień
 
Maksymalna ilość uczestników kursu ICC - 14 osób.
 
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
 
  • Dokonanie zgłoszenia za pomocą odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie internetowej. (W niektórych sytuacjach proponowana jest rozmowa wstępna trenerów z potencjalnym uczestnikiem.)

 

  • Podjęcie zobowiązania do przestrzegania standardów etycznych ICC.

 

  • Przesłanie potwierdzenia wpłaty pierwszej raty najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem kursu.