Informacje ogólne

Podstawowy kurs coachingu ICC po raz pierwszy odbył się w Polsce w 2002 roku w Lublinie. Prowadzili ten kurs Joseph O'Connor i Andrea Lages - założyciele International Coaching Community.

Popularność kursu coachingu ICC wzrastała lawinowo i teraźniejsze dane wskazują, że uczestniczyło w nim około 13000 osób w ponad 60 krajach - w tym około 1357 osób w Polsce. Polska jest na drugim miejscu pod względem ilości Coachów ICC i na pierwszym pod względem ilości kursów ICC. Dotychczas w Polsca odbyło się 85 edycji szkolenia podstawowego ICC.

Kurs jest skoncentrowany w szczególności na dwóch aspektach. Pierwszym jest zapoznanie uczestników z procesem coachingowym ICC oraz z  narzędziami coachingowymi tak, by mogli biegle je stosować w czasie coachingu biznesowego. Uczestnicy doświadczają w różnorodnych ćwiczeniach działania większości narzędzi coachingowych, których będą w  przyszłości używać. Drugim aspektem jest szeroko rozumiany rozwój własny kandydata. W naszym odczuciu, najważniejszym narzędziem pracy coacha, jest sam coach. Dlatego wiele doświadczeń w czasie kursu skoncentrowanych jest na osobie coacha i jego zasobach wewnętrznych.

Konstrukcja szkolenia ICC sprzyja zarówno nabywaniu potrzebnej wiedzy jak i praktycznych umiejętności. Jest to połączenie kursu rozwojowego z kursem kompetencyjnym. Zbudowany jest wokół indywidualnego przeżycia elementów procesu coachingowego przez każdego uczestnika w łączności z całą jego różnorodnością. W trakcie tego procesu odbywa się poznawanie narzędzi coachingowych, możliwych efektów i sposobów ich stosowania.

Kurs jest swoistą mieszanką prezentacji trenerskich, wykładów, dyskusji, "burzy mózgów". Uczestnik doświadcza metody "case study" i "gorącego krzesła", superwizji, konsultacji, sesji coachingowych, zadań coachingowych, interwencji trenerskich. Kandydat na coacha prowadzi również projekty pisemne, uczestniczy w ćwiczeniach wielopoziomowych z  ukrytą instrukcją, w ćwiczeniach w małych i większych grupach (zależnie od potrzeb), w doświadczeniach grupy jako całości i indywidualnych zadań.

W czasie kursu każdy uczestnik poznaje coaching zarówno od strony coacha (indywidualnie realizuje proces coachingowy z klientem), jak i od strony klienta (przechodzi swój proces coachingu).

Uczestnicy mają możliwość uzyskania precyzyjnych i rzeczowych informacji zwrotnych na temat przejawianych zdolności, umiejętności, sposobów działania, własnego stylu pracy, postawy, itp. Jednocześnie mogą trenować umiejętność pracy feedbackiem z innymi uczestnikami szkolenia. Jedną z ważniejszych wartości dodanych w czasie szkolenia, jest stała wymiana coachingowych doświadczeń uczestników szkolenia - jest to praktyka codzienna i ma swoje stałe miejsce.

Uzyskanie certyfikatu International Coach ICC poprzedzone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Każdy uczestnik może mieć jedną (1-1,5 godzinną) sesję coachingową z trenerami prowadzącymi szkolenie i/lub z superwizorami.

Jedynymi uprawnionymi dostawcami szkoleń ICC w Polsce są: Piotr Pilipczuk (KefAnn PSYCHOEDUKACJA Sp. z o.o) oraz Rafał Nykiel (Team Coaching) - certyfikowani trenerzy ICC