Formuła coachingu proponowana przez ICC

  • Formuła proponowana przez ICC - to podejście holistyczne.

 

  • Takie podejście uwzględnia, że na nasze zachowania ma wpływ więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Istotne są: system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, indywidualna misja, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z wymienionych czynników może podnieść lub obniżyć efektywność pracy. Podobnie jak sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi.
 
  • Coaching w tym ujęciu jest pomocny w odkrywaniu istotnych przyczyn tych zachowań, które wydają się mało użyteczne. Celem jest też odkrywanie, uświadamianie sobie własnych strategii, które zupełnie nieświadomie reprezentują się na różnych płaszczyznach życia. Jest to punkt wyjścia do wypracowywania nowych rozwiązań. Proces ten prowadzi do szybkiej i trwałej zmiany.
 
  • Szybkość zmiany wynika z "punktu przyłożenia dźwigni", czyli od znalezienia i dokonania zmiany w tym obszarze, który wywoła "reakcję łańcuchową" w pożądanym kierunku. Zastosowanie "zasady dźwigni" pomaga w osiągnięciu maksymalnie dużych rezultatów przy włożeniu możliwie najmniejszego wysiłku i w najkrótszym możliwym czasie. Ważne jednak, aby zmiana spełniała wszelkie kryteria ekologii. Chodzi to zarówno o ekologię wewnętrzną klienta, jak i ekologię zewnętrzną, czyli w relacji z innymi ludźmi i światem.
 
  • Trwałość zmiany jest naturalnym następstwem używania autentycznych zasobów klienta. Często zdarza się, że klient nie jest świadomy swoich naturalnych zasobów, swoich różnorodnych talentów. Zdarza się równie często, że używa ich tylko w niektórych obszarach swojego życia, a w innych nie są mu zupełnie dostępne. Kiedy zaczyna używać ich w nowych obszarach lub w nowy sposób, wzrasta jego satysfakcja i zadowolenie, a każdy lubi utrzymywać te stany. Więc wzrasta również motywacja do dalszych wglądów i działań.
 
  • Warto to wyraźnie zaakcentować. Coaching zapewnia równowagę pomiędzy "wglądami" (odkryciami) a działaniem. Bez wnikliwego spojrzenia na swoje wykorzystywane dotychczas sposoby działania i ich przyczyny - skłonni jesteśmy do powtarzania naszych nieskutecznych strategii - stąd konieczność wglądów. Z drugiej strony - same przemyślenia i odkrycia, nawet najmądrzejsze, bez przełożenia na praktykę - nic nie zmieniają w istniejącej sytuacji. Stąd konieczność zastosowania nowych strategii w działaniu.
 
  • Coaching więc przyczynia się do wzrostu świadomości (i samoświadomości) oraz odpowiedzialności klienta.