Coaching Tradycyjny - Instruktażowy

 
 
  • Tradycyjnie rozumiany coaching - to nabywanie nowych umiejętności poprzez korygowanie nieskutecznych zachowań. Jest związany z obserwacją pracownika w trakcie wykonywanej pracy, jego samooceną, informacją zwrotną od coacha i wspólnym planowaniu nowych strategii postępowania.

 

  • Tradycyjne podejście wymaga dużego nakładu środków. Jest to działanie bardziej czasochłonne i skomplikowane, co przekłada się często na efektywność i dodatkowo zwiększa koszty. Wymaga wielu pojedynczych interwencji na poziomie jednostkowych działań i zachowań. Można powiedzieć, że ta forma coachingu przypomina bardziej Mentoring i jest wskazana dla początkujących pracowników. Bardziej doświadczony kolega ma za zadanie wprowadzić w standard pracy swojego młodszego kolegę. Opiera się na wielogodzinnej obserwacji zachowań klienta przez osobę z zewnątrz i feedback z pozycji eksperta. Ogranicza to możliwość korzystania z własnych zasobów i wglądów przez samego klienta do minimum. Proces nabiera charakteru bardziej odtwórczego, doradczego, dyrektywnego, niż odkrywczego i twórczego.
  •  
  • Istotnym elementem jest też umiejscowienie odpowiedzialności za wynik. W tradycyjnym coachingu odpowiedzialność za sukces w większym stopniu ponosi coach, nie klient. Klient ma tu rolę przede wszystkim odtwórczą i bierną. Mimo, że celem podejmowanych wysiłków jest wzbudzenie aktywności klienta - wszystko kończy się ewentualnie aktywnością w wykonywaniu precyzyjnych wskazań coacha. Często nie jest to związane z żadnym wewnętrznym, indywidualnym odkryciem klienta. Najczęściej coach wchodzi w pozycję eksperta, doradcy, nauczyciela. Skutkuje to w sposób naturalny podsuwaniem rozwiązań i sposobów ich realizacji.
  •  

  • Można powiedzieć, że tradycyjnie rozumiany i prowadzony coaching jest w rzeczywistości mieszanką wielu różnych dyscyplin (mentoring, konsulting, uczenie, doradztwo, coaching). Oczywiście możliwe jest, że i w tradycyjnym coachingu Coach (świadomy owych różnic i wynikających z nich konsekwencji) pracuje czysto coachingowo (bez udzielania instrukcji i porad, stosowania pytań sugerujących rozwiązania itp), lecz jest to sytuacja rzadka.
  •  

  • Ważne jest - to warto podkreślić - że coaching tradycyjny ma swoje miejsce w procesie wdrażania pracownika do wykonywania przez niego jego zadań. Mówiąc krótko, tradycyjne podejście jest stosowane w innych sytuacjach i adresatami tej aktywności są inne osoby lub na innym poziomie doświadczenia zawodowego. Wielką rzadkością jest stosowanie tradycyjnego podejścia coachingowego w odniesieniu do managerów średniego lub wyższego szczebla. Dla tego poziomu kadry niezbędny jest coaching holistyczny.