Co to jest coaching?

 
 • "Coaching jest PROCESEM doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Pomaga ludziom w  stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym, jak to możliwe. Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze." (Joseph O'Connor)
 •  
 • Jest procesem opartym na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. To bardzo ważne. Zmiana jest możliwa dzięki wglądom, a wglądy dzieją się jedynie w atmosferze obopólnego zaufania Klienta i coacha. Treści omawiane w ramach sesji coachingowej są poufne.

 

 • Jest procesem szeroko rozwojowym, choć skoncentrowanym na konkretnych celach, które są ustalane na wstępie.

 

 • Jest procesem opartym o odkrycia w zgodzie z zasadą: "Coach zna pytania, Klient zna odpowiedzi". Coach posługuje się wieloma narzędziami, lecz podstawowym sposobem komunikacji są pytania. Niedopuszczalne jest sugerowanie rozwiązań, doradzanie, konsultacje i inne przejawy pokrewnych dziedzin. Klient ma sam dokonać wglądów, by na ich podstawie podjąć działania i dokonać najlepszych zmian w swoim funkcjonowaniu.

 

 • Jest procesem zaplanowanym i przemyślanym. Ma swój rytm, swój początek, środek i koniec ? kolejność jest tu również ważna dla efektywności. Rolą coacha jest zarządzać tym procesem i zadbać o jego odpowiedni przebieg.

 

 • Jest procesem, który trwa i umiejscowiony jest w czasie. To bardzo istotne, ponieważ każdy efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w taki sposób, by powodować efektywność również w przyszłości. Trwa od kilku do kilkunastu spotkań (60-90-120 minutowych) z miesięczną przerwą pomiędzy każdym z nich - zależnie od proponowanego podejścia (szkoły) lub preferencji coacha.

 

 • Jest procesem mierzalnym. Efektywność Coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu Klienta. Można powiedzieć, że raportowanie odbywa się nie na piśmie, lecz w działaniu Klienta.

 

 • Skupia się na konkretnej Osobie (Klient coachingu). Podmiotem procesu jest Klient, oraz jego wyjątkowe zasoby i  indywidualne ograniczenia. Indywidualne podejście stwarza szczególne warunki dla zaistnienia szybkiej i trwałej zmiany.

 

 • Uwzględnia "całą Osobę", a nie Jej pojedyncze role życiowe. Oczywiście dotyczy to podejścia holistycznego, które charakteryzuje się pracą na wszystkich poziomach, od środowiska i zachowań poprzez umiejętności, stany emocjonalne, wartości, przekonania i misję, do duchowości.

 

 • Coaching jest inwestycją Firmy w stały i dalekosiężny rozwój.

 

 • Dodatkową korzyścią z coachingu może stać się wzmocnienie lub zapoczątkowanie bardzo pożądanego w  biznesie "respektowania zasad ekologii" (w szerokim rozumieniu). Mowa m. in. o umiejętności planowania długofalowych działań i skutków, zamiast niszczącej stabilność firmy ? polityki "gaszenia pożarów", która polega na inwestowaniu ogromnej uwagi i energii w działania reaktywne, natychmiastowe ? najczęściej związane z dużym naciskiem i stresem, a co za tym idzie pośpieszne, niewystarczająco przemyślane i kosztowne. Nawet, jeśli rozwiązują jakiś teraźniejszy problem, to najczęściej i tak owocują komplikacjami w przyszłości, ponieważ nie są w stanie dotrzeć do źródła problemu. Praktycznie nigdy nie odnoszą się do istoty tego, na co teoretycznie są odpowiedzią.