Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

QUEST Twoja droga do sukcesu

Regularne odwiedzanie księgarni w dzisiejszych czasach może przyprawić o przysłowiowy ból głowy. Przechodząc między regałami lub stronami w Internecie szybko można się zgubić w ogromnej  ilości tytułów na każdy swobodnie wybrany temat. Wybór co czytać , staje się coraz trudniejszy. Krzykliwe tytuły, atrakcyjne okładki, promocje lub inne działania marketingowe nie ułatwiają wyboru, a nie jednokrotnie stwarzają szansę na zakup pozycji o wątpliwej jakości merytorycznej.

W tej sytuacji pytanie "co czytać?" nabiera sporego znaczenia, szczególnie wtedy kiedy takie pytanie stawia sobie osoba poszukującą ciekawiej pozycji  wspierającej jej rozwój osobisty lub zawodowy.Ze swojej strony chciałbym polecić książkę wydana w 2007 przez
Wydawnictwo Jacka Santorskiego - QUEST. Twoja droga do sukcesu.

Dlaczego warto przeczytać tą książkę? Powodów jest kilka.

Powód pierwszy - autorzy. Książka jest zapisem dyskusji pomiędzy trzema uznanymi autorytetami w  swoich dziedzinach - psychoterapii, coachingu i HR.

Po drugie - książka oferuje spojrzenie na proces osiągania sukcesu z trzech perspektyw - perspektywy psychoterapeuty, biznes coacha i "łowcy głów".

Po trzecie - jest to jedna z nielicznych pozycji na rynku, która kwestię coachingu, strategii osiągania sukcesu, poszukiwania metod rozwoju opisuje z perspektywy europejskiej i polskiej, w przeciwieństwie do ogromnej ilości podręczników i poradników "zanurzonych w specyfice rynku amerykańskiego".

Po czwarte - książka ta jest napisana z perspektywy własnych doświadczeń autorów, którzy nie kryją swoich porażek, błędów i rozczarowań.

Po piąte - książka ta nie jest kolejnym popularnym poradnikiem psychologicznym, który zawiera zwymiarowaną instrukcję działania. Wręcz przeciwnie, daje wiele miejsca na własne przemyślenia i ma za zadanie inspirować niż wyręczać czytelnika.

Po szóste - książka ta zawiera wiele ciekawych anegdot, maksym i przypowieści z różnych kultur duchowych, często nawet "dobrze" znanych, jednak przez to zostały użyte w innym kontekście dają szansę na odkrycie nowych rzeczy i stanowić mogą źródło nowych i ciekawych inspiracji.

Po siódme - autorzy proponują bardzo ciekawy i użyteczny model oceny osobistej drogi do sukcesu. Na ten model składa kompilacja dwóch zestawów po osiem cnót i zagrożeń.

Do grona najważniejszych etapów/cnót w podróży do sukcesu autorzy zaliczy: pokorę, autonomię, wizję, wiarę, odwagę, świadomość, miłość i wolność. Wszystkie te etapy/cnoty charakteru wpisane są w koło, tworząc tym samym pewną ciągłość logiczną.

To co jest nowatorskie w tym modelu do równoczesne stworzenie drugiego modelu - modelu ośmiu zagrożeń, które są bardzo silnie powiązane z wcześniej wymienionymi cnotami. Są to: pycha, uzależnienie, zaślepienie, zwątpienie, lęk, egoizm, nienawiść i obsesja.

Podobnie jak w przypadku wcześniej wymieniony etapów/cnót, zagrożenia również wpisane są w koło tworząc tym samym kolejną  ciągłość  logiczną.
 
Jednak autorzy idą dalej i proponują model, który zbudowany jest z nałożenia tych dwóch kręgów, dzięki czemu Czytelnik doświadcza czegoś wyjątkowego - oto, analizując swoje działania na każdym z etapów swojej podróży do sukcesu patrzy na każdy z tych etapów nie tylko przez pryzmat cnót, ale i zagrożeń z nim związanych. Dzięki temu, Czytelnik ma szansę na zbudowanie pełnej mapy swojego sukcesu - analizując blaski i cienie każdego etapu swojej drogi do sukcesu.

Jak gdyby tego mało, autorzy proponują Czytelnikowi pogłębienie własnych refleksji poprzez uświadomienie różnych poziomów powiązań pomiędzy poszczególnymi cnotami lub zagrożeniami między sobą jak również w relacjach krzyżowych - pomiędzy cnotami i zagrożeniami.

Zgodnie z wizją autorów pomiędzy poszczególnymi etapami/cnotami, jak i zagrożeniami można wyróżnić następujące poziomy relacji:

  • Relacje/związek typu "matka-córka" gdy dana cnota lub zagrożenie stymuluje i warunkuje wykształcenie się kolejnej, bezpośrednio po niej następującej,
  • Relacje/związek typu "babcia-wnuczka", gdy dana cnota lub zagrożenie inspiruje nie tę, która bezpośrednio po niej następuje tylko dalszą,
  • Relacja/związek typu "siostrzanego", gdy dana cnota lub zagrożenie wspiera drugą znajdującą się po drugiej stronie koła.

Co to oznacza w praktyce? Otóż zgodnie z wizją zaproponowaną przez autorów, każda z ośmiu wymienionych cnót pozostaje  w relacji z pięcioma innymi, występując w pięciu różnych rolach: "babci", "matki", "córki", "wnuczki" i "siostry". Dodatkowo każda z cnót pozostaje w relacji ze swoim cieniem, czyli zagrożeniem, które wpisane w bliźniacze koło zagrożeń QUEST, uzmysławia nam, że na każdym etapie naszego rozwoju jesteśmy narażeni na pewne niebezpieczeństwa i że nasz rozwój - jego dynamika i jakość, jest zależna od tego w jaki sposób i w jakim czasie uporamy się z tą przeszkodą, tak aby móc realizować swoje cele.

Dla pełnego zobrazowania tego modelu warto posłużyć się następującym przykładem. Zgodnie z modelem QUEST pierwszą cnotą na drodze ku sukcesom jest POKORA, która czerpie od swoich przodkiń  Miłości ("babcia") i Wolności ("matka"), jest w sojuszu ze swoją siostrą Odwagą, a powołuje do życia i wspiera córkę Autonomię i wnuczkę Wizję.

Jednocześnie POKORA związana jest z pierwszym zagrożeniem z koła zagrożeń QUEST, czyli PYCHĄ, której "babcią" jest Nienawiść, "matką" Obsesja, "córką"  jest Uzależnienie, "wnuczką" Zaślepienie a "siostrą" Pychy jest Lęk.

Jakie korzyści mogą płynąć dla coacha biznesu z lektury tej książki?

W wymiarze osobistym - pozycja ta powinna bardzo pomóc w osobistym rozwoju. Daje również okazję do przejrzenia się "jak w lustrze QUEST" dzięki czemu można być bardziej świadomym swoich zasobów i ograniczeń.

Przejście każdego z ośmiu etapów i rozwinięcie odpowiadającej mu cnoty warunkuje i wspomaga rozwój osobisty i zawodowy, jak również wspiera czerpanie radości i satysfakcji z pracy i życia.

Rozpoznanie każdego z zagrożeń  staje się bezcenną okazją do uczenia się na własnych błędach, okazją do doświadczenia pokory i rozpoczęcia osobistej, indywidualnej drogi ku sukcesowi.

W wymiarze warsztatu coacha - model kół QUEST może być znakomitą inspiracją do budowania ćwiczeń, metafor czy też zadań dla Klientów coachingowych.

Jako zakończenie wykorzystam słowa samych autorów:

"Nikt nie jest doskonały. Każdemu z nas zdarza się błądzić po manowcach zagrożeń, w przekonaniu że oto osiągnęliśmy szczyt naszych możliwości. Gdy stwarzamy sobie możliwość odkrycia tego błędu, zwykle staje się on dla nas wezwaniem do przekroczenia wewnętrznego ograniczenia, które go spowodowało. Poznanie modelu QUEST  pozwala wykryć zagrożenia, których nie udało się nam uniknąć i stwarza szansę by powrócić do poszukiwania."

Jednym słowem - polecam!

"QUEST. Twoja droga do sukcesu" Wojciech Eichelberger, Pierre Forthomme, Francois Nail
Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007

Rozwijaj się i czytaj artykuły w strefie wiedzy

Grzegorz Skrzypczak
Certyfikowany Coach ICC
SuperVisor
Data certyfikacji: 28 Września 2007 r.
Firma: MEDiARE - Negocjacje i Mediacje (właściciel)
tel.: 501 725 836
coaching@mediare.pl