Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

Coaching dla kadry menadżerskiej

"Coaching dla kadry menadżerskiej. Siła i wrażliwość coacha w systemowym podejściu do problemów w zarządzaniu" autorstwa Mary O'Neill to książka napisana przez doświadczonego coacha i skierowana głównie do coachów pracujących z najwyższą kadrą menadżerską.

Już od pierwszej chwili obcowania z tą książką, czytelnik ma poczucie że ma do czynienia z pozycją wyjątkową, która jest odbiciem doświadczeń i drogi życiowej autorki tak podobnej do większości coachów na świecie - od trenera/ konsultanta do coacha.Ale wyjątkowość tej książki polega przede wszystkim na tym, że głównym jej tematem jest coach a przede wszystkim jego warsztat i efektywność w pracy z Klientami biznesowymi. Jak sama autorka to nazywa, książka koncentruje się na tym "jak wykorzystać obecność coacha przy Kliencie". Dla kogo jest ta książka? Przede wszystkim dla świadomych coachów, poszukujących sposobu na podnoszenie własnego warsztatu.Książka oscyluje pomiędzy dwoma zagadnieniami: sposobem myślenia o coachingu oraz jego metodologią. Te dwa tematy ciągle przenikają się nawzajem co sprawia, że książka ma sporą dynamikę i dużą wartość poznawczą.

Dlaczego więc warto wybrać tę książkę? Jest co najmniej 12 powodów - tyle ile znaczących rozdziałów książki. Rozdział pierwszy i drugi Autorka przedstawia w niej swoją filozofię efektywnego coacha opartą o trzy zasady - zarządzanie sobą i swoimi zasobami, kierowanie się perspektywą systemową w pracy coacha oraz stosowanie metodologii zgodnej z pierwszymi dwoma zasadami. Autorka uświadamia Czytelnikowi jako ogromne znaczenie dla skuteczności pracy coacha ma jego silna osobowość, która potrzebna jest aby sprostać wyzwaniom jakie stawia przed coachem uczestnictwo w procesie zmian i jestem fundamentem odwagi w budowaniu "czystych" relacji z Klientem. Bardzo ciekawym aspektem rzadko podejmowanym przez innych autorów jest analiza stanu reaktywności coacha - czyli stan braku kreatywności, poddawania się tym samym stanom co Klient i popadanie we własną frustrację. Autorka powołując się na własne doświadczenie pokazuje, kiedy możemy doświadczać taki stanów pracując jako coachowie, jakie to ma przełożenia na naszą skuteczność i jak sobie z tym radzić.

Po lekturze rozdziału trzeciego już nikt nie będzie miał wątpliwości że myślenie systemowe jest koniecznością w coachingu biznesowym i daje ogromne możliwości zarówno coachowi, jak i Klientowi.

W rozdziale czwarty autorka, bardzo sprawnie i dobitnie analizuje dwa modele coachingu: ratunkowy i model odpowiedzialności Klienta. Rzecz może nie nowa, jednak pokazana w sposób nie banalny, systemowy i niepozostawiający cienia wątpliwości.Rozdział piąty - to pogłębiona analiza procesu budowania kontraktu. Czytelnik znajdzie tu praktyczne wskazówki, jak przygotowywać się do pierwszej rozmowy z Klientam, na co zwrócić uwagę podczas pierwszego spotkania i jak budować kontrakt z Klientem. Dla doświadczonych coachów będzie to zapewne potwierdzenie własnych doświadczeń, chociaż i ono zapewne uznają że niektóre z proponowanych przez autorkę zasad mogą być odkrywcze jak na przykład proponowana zasada, że "przy wyznaczaniu celów zwolnij, by później przyspieszyć".

W rozdziale szósty autorka dzieli się swoimi refleksjami i pomysłami - jak utrzymać odpowiedzialność po stronie Klienta. Autorka silnie akcentuje rolę i odpowiedzialność coacha w tym , aby dzięki swoim umiejętnościom zadbał o to, by odpowiedzialność w procesie coachingu była po stronie Klienta. Temu służyć ma zdaniem autorki działania coacha umożliwiające dokonywania wglądów przez Klienta, ale i przygotowywanie go do działania, a wszystko to w przy dbałości coacha o uświadomieniu Klientowi o potrzebie zharmonizowania jego ról w środowisku biznesowym, którym działa.Rozdział siódmy to odpowiedź na pytanie - Jaką rolę w coachingu biznesowym może pełnić coaching operacyjny. Autorka ten rodzaj coachingu nazywa coachingiem w działaniu i wyróżnia aż cztery jego odmiany: coaching zakulisowy - odpowiednik coachingu holistycznego, coaching dla grupy, coaching dla kierownika w środowisku grupy i coaching dla kierownika podczas indywidualnego spotkania z inną osobą. Autorka wskazuje na kilka czynników gwarantujących sukces takiej formy pracy, ale również przestrzega przed typowymi pułapkami czyhającymi na coacha i Klienta przy tej formie pracy.Rozdział ósmy to kompendium wiedzy na temat procesu podsumowania procesu coachingowego. Autorka pokazuje kilka sposób dokonywania podsumowań procesu coachingu, określając, ze proces ten ma również aspekt poznawczy dla Klienta i jest bardzo dla niego ważny.

Rozdział dziewiąty i dziesiąty to specyficzne rozdziały, skierowane głownie do trenerów i konsultantów wewnętrznych, którzy mogą i powinni tworzyć w swojej organizacji przyjazny klimat dla coachingu. Autorka podpowiada jak to robić. Przewrotnie wiedza ta też może przydać się zewnętrznym coachom w rozmowie z wcześniej wymienionymi trenerami wewnętrznymi konsultantami, aby stali się sprzymierzeńcami filozofii coachingu w swojej organizacji.Ostatnie trzy powody dla których warto przeczytać tą książkę - to trzy specjalne dodatki: Ankieta oceny własnej skuteczności jako coacha, zestaw pytań do Klienta do zastosowania na różnych etapach coachingu oraz dodatek poświęcony łączeniu roli coacha i konsultanta dla jak to określa autorka książki "osiągnięcia lepszych rezultatów" - opierający się na tezie stojącej w sprzeczności z ideami ICC, ale niosący w sobie dużą wartość poznawczą.

Reasumując warto poświęcić czas na lekturę tej książki, która została napisana przez coacha dla coachów. Mary Beth O'Neill: "Coaching dla kadry menadżerskiej. Siła i wrażliwość coacha w systemowym podejściu do problemów w zarządzaniu" Wydawnictwo Rebis 2005

Grzegorz Skrzypczak
Certyfikowany Coach ICC
Business Coach ICC
SuperVisor
Firma: MEDiARE - Negocjacje i Mediacje (właściciel)
tel.: 501 725 836
coaching@mediare.pl