Kołczan ICC

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

Mocne strony coacha

Mocne strony coacha -  Jak wykorzystać swoje talenty w pracy coacha?

  • Profesjonalne kompetencje coachingowe dają bazę do pracy z innymi, a talenty i mocne
strony coacha pomagają wykorzystać naturalną wyjątkowość stylu pracy.
  • Talenty każdej osoby są trwałe i wyjątkowe a największa przestrzeń do rozwoju każdej
osoby to obszar jej najsilniejszych stron.
  • Najefektywniejsi coachowie świadomie używają swoich talentów aby wzmacniać wpływ
coachingu.

Praca trenera i coacha, bez względu na to czy jest specjalistą wewnętrznym czy niezależnym,
wymaga ogromnej samoświadomości i umiejętności intencjonalnego korzystania z osobistych
zasobów. Swoimi zachowaniami, postawami i używanym słownictwem wywierany jest określony
wpływ na Klientów.
Profesjonalne kompetencje dają bazę do pracy z innymi, ale nie zawsze pomagają coachowi
wykorzystać jego wyjątkowy sposób myślenia, czy działania. Jeśli udział w uniwersalnym treningu
prowadzi do wniosku, że jest jeden właściwy sposób pracy z Klientem, może to zniechęcać do
wykorzystania swojej osobistej wyjątkowości w praktyce coacha i uruchamiać wiele przekonań,
które zniechęcają do wykorzystania naturalnych zasobów. W takiej sytuacji, biegłość w
posługiwaniu się narzędziami coachingowymi ustępuje miejsca wyjątkowym dla danego coacha
obserwacjom; słowa przez niego używane przestają oddawać jego osobowość i charakter,
ustępując miejsca ?okrągłym? i mało wyraźnym wypowiedziom.

Oczywiście, osoba coacha i jego wyjątkowość nie powinna koncentrować na sobie uwagi klienta i
w wielu momentach lepiej pozostać w cieniu, ale to w jaki sposób nawiązujemy relację z Klientem, to na czym się naturalnie koncentrujemy i co naturalnie wnosimy do relacji i pracy Klienta, to
wszystko tworzy wyjątkowość naszego stylu coachingowego.

To, w jaki sposób dostosowujemy wyuczone umiejętności do nas samych, naszej osobowości i
naszych zdolności; kształtuje styl i wyjątkowość coacha ale także wpływa na powodzenie rynkowe.
Możemy bowiem pozostać wyraźnymi, a nie jednymi w szeregu coachów bez wyrazu. Wiele
wypowiedzi klientów oraz znajomych coachów potwierdza, że Klienci wracają właśnie dlatego, że
dostali coś wyjątkowego, czego nie mogą dostać od kogoś innego. Bowiem, kiedy profesjonalne
kompetencje są w znacznej mierze podobne dla wszystkich i nie wyróżniają specjalistów, to co
innego może?

Badania Gallupa i podejście bazujące na mocnych stronach.
Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi
stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm.
Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów, uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie,
zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie 5 dominujących
talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia (2015
Strengths Meta-Analysis).

Podejście do rozwoju bazujące na mocnych stronach zakłada, że talenty każdej osoby są trwałe i
wyjątkowe a największa przestrzeń do rozwoju każdej osoby to obszar jej najsilniejszych stron.
Wykorzystanie w pracy tylko dominujących talentów pozwala ludziom osiągać wysokie wyniki i
sukcesy, a organizacji czerpać korzyści z zaangażowania pracowników.
Koncentrując się na swoich mocnych stronach na co dzień mamy więcej energii, doświadczamy
mniejszego stresu, jesteśmy bardziej wytrwali i szybciej podnosimy się z porażek. Zaś kiedy
możemy wykorzystać w swojej codziennej pracy co najmniej 4 swoje mocne strony jesteśmy
bardziej zaangażowani w swoją pracę i lepiej traktujemy klientów oraz swoich współpracowników.
Dodatkowo, osiągamy więcej w swojej codziennej rutynie oraz chętniej optymalizujemy pracę
bowiem częściej zdarzają nam się pozytywne, kreatywne i innowacyjne momenty.

34 talenty coacha
Wieloletnie badania Gallupa pozwoliły na wyodrębnienie 34 talentów w obszarach wspierających (1)
budowanie relacji, (2) wywieranie wpływu, (3) myślenie strategiczne, (4) działanie operacyjne.

Talenty są uniwersalne ze względu na wiek, płeć, narodowość, rasę, wykształcenie czy pełnioną
rolę zawodową. To znaczy, że te same talenty mają szansę znaleźć się u osób pełniących zupełnie
różne role, w tym rolę coacha. Nie ma uniwersalnego układu talentów, który definiuje wybitnego
coacha. Wszystkie talenty są w porządku i każdy może być wykorzystany w roli.
Talenty wnoszą w pracę coacha unikalne perspektywy, bowiem pomagają naturalnie koncentrować
się na pewnych obszarach. Przykładowo, jeśli jednym z twoich dominujących talentów jest
Naprawianie (Restorative) prawdopodobnie koncentrujesz się na tym, jak Klient może poradzić
sobie z problemami, które przed nimi stoją; jeśli tym talentem jest Rozwijanie Innych (Developer) to
prawdopodobnie śledzisz nawet drobne przejawy postępu i rozwoju w pewnych obszarach
umiejętności; jeśli tym talentem jest Strateg (Strategic) to w rozmowie ciekawią cię możliwe i
dostępne dla Klienta rozwiązania wraz z ich dalszymi konsekwencjami; zaś jeśli jest to talent
Rozwaga (Deliberative) to prawdopodobnie śledzisz wszelkie możliwe niebezpieczeństwa na
drodze do realizacji celu lub wdrożenia zaplanowanych działań. To wszystko może być dla ciebie
bezwysiłkowe, a przy tym tak naturalne, że nawet możesz nie zauważać co dajesz Klientowi dzięki
swoim talentom.

Talent, czyli twój naturalny wzorzec myślenia, odczuwania lub działania może być przez Ciebie
wykorzystany produktywnie i na korzyść Klienta i jego celów.

Wzmacnianie wpływu coachingu
Wewnętrzne badania Gallupa nad efektywnością coachingu wykazały, że najwyżej są oceniani
coachowie, którzy w swojej pracy równolegle koncentrują się na sobie, na innych i na wynikach, a
przy tym dążą do głębokiej samoświadomości w tych trzech, kluczowych obszarach.

Orientacja na siebie
Najefektywniejsi coachowie są świadomi siebie. Rozumieją swoje talenty i mocne strony, oraz to
jaką odgrywają one rolę w ich życiu i jak wpływają na ich coaching. Umożliwia im to wgląd w to, jak
reagują na sytuacje, pracują z innymi, wykonują swoją pracę, oraz jakie mogą mieć potencjalne
uprzedzenia i słabe punkty jako coachowie.

Rozważają m.in. to, kto prawdopodobnie mógłby najwięcej zyskać z coachingu z nimi?
Jakiego rodzaju osoba lub zespół będą najbardziej zaangażowani i efektywni po
doświadczeniu ich coachingu? Dlaczego? Jakiego rodzaju osoba lub zespół będą najsłabiej
zaangażowani i najmniej efektywni po doświadczeniu coachingu? Dlaczego?

Orientacja na innych
Najefektywniejsi coachowie są uważni oraz prawdziwie zainteresowani swoimi klientami.
Zauważają w innych potencjał oraz aktywnie inwestują w pomaganie w osiągnięciu celów.
Prowadzą, wspierają oraz wzmacniają klientów na ich drodze.

Rozważają m.in. to, które talenty pomagają im doceniać i rozumieć Klienta? Które
pomagają poszerzyć jego perspektywę? Które, zyskać zaufanie Klienta, a które szacunek w
jego oczach?

Orientacja na wyniki
Najefektywniejsi coachowie pomagają swoim klientom dokonać wymiernych postępów i ulepszeń.
Dążą do wprowadzenia istotnych, obiektywnych danych dla swoich klientów, aby ci mogli dostrzec
prawdziwy poziom ich postępów i jeśli to potrzebne to dokonać korekt.

Rozważają m.in. to, które talenty pomagają im poznać i zrozumieć konkretne rezultaty,
jakich klient potrzebuje albo chce osiągnąć? Które pomagają identyfikować źródła oporu?
Które mogą być przeszkodą do osiągnięcia pożądanych rezultatów przez Klienta? Które
pomagają poznać jak będzie wyglądał sukces kiedy rezultaty zostaną osiągnięte?


Gdzie i jak pracować z mocnymi stronami coacha?
Moduł pracy z najmocniejszymi stronami coacha został wprowadzony do szkolenia
certyfikacyjnego ICC pierwszego stopnia.

Aby poznać swoje talenty wejdź na Gallup Strengths Center.
Badanie Clifton Strengths (StrengthsFinder) jest płatne. Dostęp można zakupić bezpośrednio
przez stronę. Podstawowe informacje na temat talentów ale także badania znajdziesz tutaj.
Jeśli szukasz rozwoju własnego w roli zawodowej coacha skorzystaj z rekomendowanego przez
Gallup programu rozwoju mocnych stron
.

Jeśli szukasz wiedzy na temat podejścia bazującego na mocnych stronach, talentów oraz
praktycznych umiejętności pracy z Klientami metodą Gallupa napisz bezpośrednio do mnie:
marta@bara.pl

Marta Bara
Gallup® Certified Strengths Coach

Psycholog, International Coaching Community Coach, trener biznesu, konsultant

Blog: www.marta.bara.pl
Gallup Coaches Directory: https://www.gallupstrengthscenter.com/Coach/en-US/Profile/2725199
Linked in: https://pl.linkedin.com/in/marta-bara- 2870a8120