Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

Czym jest coaching?

Coaching jest PROCESEM. Głównym celem tego procesu jest wzmacnianie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby).
 
Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym, jak to możliwe. Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze.
 
Jest procesem opartym na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. To bardzo ważne, ponieważ zmiana wymaga wcześniejszych wglądów, a wglądy dzieją się jedynie w atmosferze obopólnego zaufania Klienta i coacha.
 
Jest procesem szeroko rozwojowym, choć skoncentrowanym na konkretnych celach, które określa się na wstępie. Zleceniodawca i sam zainteresowany przygotowują wstępne cele na proces lub cele wynikowe.
 
Jest procesem opartym o odkrycia w zgodzie z zasadą: "Coach zna pytania, Klient zna odpowiedzi". Coach posługuje się wieloma narzędziami, lecz podstawowym sposobem komunikacji są pytania. Niedopuszczalne jest sugerowanie rozwiązań, doradzanie, konsultacje i inne przejawy pokrewnych dziedzin.
 
Jest procesem zaplanowanym i przemyślanym. Ma swój rytm, swój początek, środek i koniec - kolejność jest tu również ważna dla efektywności.
 
Jest procesem, który trwa i umiejscowiony jest w czasie. To bardzo istotne, ponieważ każdy efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w taki sposób, by powodować efektywność również w przyszłości. Trwa od kilku do kilkunastu spotkań 60-90 minutowych z miesięczną przerwą pomiędzy każdym z nich - zależnie od szkoły.)
 
Jest procesem mierzalnym. Efektywność Coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu Klienta.
 
Skupia się na konkretnej Osobie, jej wyjątkowych zasobach oraz indywidualnych ograniczeniach. Indywidualne podejście stwarza szczególne warunki dla zaistnienia trwałej i szybkiej zmiany.
 
Uwzględnia "całą Osobę", a nie Jej pojedyncze role życiowe. Oczywiście dotyczy to podejścia holistycznego, które charakteryzuje się pracą na wszystkich poziomach, od środowiska i zachowań poprzez umiejętności, wartości, przekonania i misję, do duchowości.
 
Coaching jest inwestycją w stały i dalekosiężny rozwój.
 
Jest procesem mierzalnym. Efektywność Coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu Klienta.
 
Dodatkową korzyścią z coachingu może stać się wzmocnienie lub zapoczątkowanie bardzo pożądanej w biznesie "kultury". Mowa o umiejętności planowania długofalowych działań i skutków, zamiast niszczącej stabilność firmy - polityki "gaszenia pożarów", która polega na inwestowaniu ogromnej uwagi i energii w działania reaktywne, natychmiastowe - najczęściej związane z dużym naciskiem i stresem, a co za tym idzie pośpieszne, niewystarczająco przemyślane i kosztowne. Nawet, jeśli rozwiązują jakiś teraźniejszy problem, to najczęściej i tak owocują komplikacjami w przyszłości, ponieważ nie są w stanie dotrzeć do źródła problemu. Praktycznie nigdy nie odnoszą się do istoty tego, na co teoretycznie są odpowiedzią.
 
Podsumujmy:
 
Coaching jest PROCESEM - pięknym procesem.
 
Coaching jest połączeniem Wglądów i Działań - stąd bierze się jego skuteczność.
 
Coaching jest dyscypliną coraz bardziej znaną, poszukiwaną i promowaną. Jest dostosowany do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta, do jego aktualnych możliwości, do jego specyficznych i wyjątkowych zasobów.
 
Coaching jest szansą na rozwój kompetencyjny, ale i osobowościowy. Niewątpliwie podczas dobrze prowadzonego procesu następuje również poszerzenie świadomości klienta.
 
Coaching jest jedną z tych dyscyplin, które stwarzają człowiekowi nową szansę przemiany życia - zarówno własnego, jak i Życia w ogóle.
 

 

Piotr Pilipczuk