Kołczan ICC

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

Terminy szkoleń ICC

Business Coaching - Piotr Pilipczuk i Katarzyna Pilipczuk


I spotkanie: 16 - 19 Września 2019 r.

II spotkanie: 14 - 17 Października 2019 r.

Prowadzący: Piotr Pilipczuk i Katarzyna Pilipczuk
Informacje: Koordynator ICC, tel. 507 113 707, koordynator@iccpoland.pl
Jest to zaawansowane szkolenie, otwarte dla wszystkich certyfikowanych coachów ICC. 
Niniejsze szkolenie służy osiągnięciu kolejnego poziomu umiejętności i specjalizacji BUSINESS
COACH ICC. 

 
Coaching w biznesie przeżywa gwałtowny wzrost. Już 88% europejskich firm korzysta
z coachingu. W Wielkiej Brytanii ten wskaźnik wynosi 95%. 40% największych firm na świecie
według rankingu Fortune 500 korzysta z coachingu. Ponad 90% ankietowanych organizacji
potwierdza, że coaching może zapewnić konkretne korzyści dla organizacji i osób, które
w nich pracują.
 
Coaching menedżerów wymaga dużych umiejętności. Stoisz przed wyborem szkolenia
w zakresie coachingu biznesowego przygotowanego przez jednych z najbardziej znanych
i doświadczonych coachów biznesowych na świecie.
 
Trenerzy:
Piotr Pilipczuk
Katarzyna Pilipczuk


Terminy:
Moduł I 16-19.09.2019
Moduł II 14-17.10.2019


Dwie certyfikacje w jednym kursie:
Business Coaching ICC
Competence Navigator Advisio


Program:
Kurs Business Coaching ICC podzielony jest na trzy etapy (łącznie 154 godziny nauki).
 
Etap 1. Przed kursem
a. planowanie celów na kurs.
b. przygotowanie recenzji dwóch pozycji książkowych z zaproponowanej listy lektur
coachingowych.
c. wypełnienie ankiet przedkursowych.
 
Po dokonaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, przyszły uczestnik otrzyma
niezbędne materiały wstępne.

Etap 2. Szkolenie (8 dni)
 
Tematyka szkolenia:
 
 • myślenie systemowe w biznesie
 • przejście z zarządzania przez oczekiwania do zarządzania w drodze porozumienia
 • poufność i etyka w coachingu biznesowym
 • cztery kwadranty biznesu i jak wykorzystać je w coachingu
 • koło coachingu biznesowego
 • znalezienie punktów przyłożenia dźwigni
 • wzbudzanie odpowiedzialności i zaangażowania
 • rola oceny 360 w coachingu biznesowym
 • zaawansowane umiejętności w zakresie tworzenia pytań
 • pięć głównych problemów coachingu biznesowego i jak je przezwyciężyć
 • znaczenie perspektyw: jak je przyjmować i wykorzystywać
 • perspektywy jako narzędzie analityczne
 • tworzenie solidnego planu rozwoju osobistego
 • narzędzia do planowania działań
 • model przejściowy rozwoju kariery zawodowej
 • pomiar wyników coachingu
 • budowanie kultury coachingowej
 • certyfikacja Competence Navigator
 
Wszyscy uczestnicy otrzymają świadectwo udziału w szkoleniu. Uczestnicy, którzy chcą być
certyfikowani jako coachowie biznesu ICC będą zobowiązani do wykonania określonych
projektów po zakończeniu szkolenia.
 
Competence Navigator?
Narzędzie rozwoju organizacyjnego weryfikujące poziom kompetencji pracowników
w sposób najbardziej efektywny dla organizacji.
 • Moderuje diagnozę kompetencyjną 360 stopni
 • Sprawdza, czy kompetencje ludzi służą firmie
 • Ukierunkowuje coaching kompetencyjny
Kompetence Navigator oparty jest o kontekstową skalę Advisio, co pozwala na przyspieszoną
pracę coachingową oraz bardzo celowe interwencje coachingowe.

Etap 3. Po szkoleniu
 
Po zakończeniu szkolenia będziesz miał do wykonania szereg zadań:
 • wypełnienie ankiety na temat szkolenia
 • test pisemny
 • projekt badawczy
 • projekt coachingu własnego
 • 30 godzin praktyki umiejętności coachingowych (z co najmniej trzema klientami)
 
Korzyści płynące z kursu to:
 • uzyskanie większej znajomości i pewności siebie w korzystaniu z narzędzi coachingowych
 • większa wiarygodność na rynku jako coach biznesu
 • umiejętność pracy z menedżerami
 • rozwój umiejętności negocjacyjnych w pozyskiwaniu klientów
 • dwie międzynarodowe certyfikacje w jednym kursie
 
... To wszystko składa się na więcej i lepiej płatnej pracy ...
 
Co czyni ten kurs wyjątkowym?
 • międzynarodowy certyfikat coachingu biznesowego
 • międzynarodowa certyfikacja kontekstowej oceny 360 Competence Navigator
 • uznana na świecie jakość ICC
 • konkretne narzędzia do pracy z biznesem
 • trenerzy cieszący się międzynarodowym uznaniem
 • obszerny podręcznik szkoleniowy
 
Uwaga: Ukończenie kursu samo w sobie nie gwarantuje uzyskania certyfikatu. Certyfikat
przyznawany jest za umiejętności coachingowe i pracę wykonaną w zakresie rozwoju
własnego coachingu. Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie nie ma rangi certyfikatu.
 
ICC zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na kurs osób, które przejawiają postawę
nieetyczną, zakłócają szkolenie, lub których zdolności umysłowe/zdrowie emocjonalne mogą
mieć negatywny wpływ na proces uczenia się ich samych lub innych uczestników szkolenia.
 
Posiadanie jakiegokolwiek certyfikatu wydanego przez ICC jest równoznaczne z tym, że
certyfikowany stosuje się do zasad podstępowania i norm etycznych ICC. W przypadku, gdy
zostanie udowodnione, iż coach postępuje z naruszeniem wspomnianych zasad i etyki, jego
certyfikat zostaje automatycznie unieważniony.


W roku 2019 koszt udziału w szkoleniu Business Coaching ICC wynosi 12 000, 00 zł + 23%
VAT
. Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach.
Informacje: tel. 507 113 707, koordynator@iccpoland.pl
Dane kontaktowe
Dane do faktury VAT:

Uwagi lub zapytania dodatkowe:


Proszę wypełnić wszystkie pola!