Kołczan ICC

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na darmowy newsletter:

Zapisz Wypisz

Terminy szkoleń ICC

Szkolenie ICC I Stopnia (PP-III-2017) - Piotr Pilipczuk
Współprowadzący: Katarzyna Ramirez


I spotkanie: 03 - 07 Lipca 2017 r.

II spotkanie: 07 - 11 Sieprnia 2017 r.

Warsztaty certyfikacyjne: 07 - 08 Września 2017 r.

Certyfikacja: 09 Września 2017 r.


Prowadzący: Piotr Pilipczuk
Współprowadzący: Katarzyna Ramirez
Informacje: Robert Stępień, tel. 507 113 707, koordynator@iccpoland.pl
KOSZT SZKOLENIA ICC

W roku 2016 koszt udziału w szkoleniu ICC wynosi 15 800, 00 zł + 23% VAT. Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach.
 
I rata - 3 000,00 zł + 23% VAT 
Wpłata na wskazany rachunek najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz datę rozpoczęcia szkolenia.
 
Dane do rachunku proszę dostarczyć mailowo na adres podany po zgloszeniu przez e-mail. Kopia rachunku zostanie przesłana mailem, a oryginał pocztą na podany adres.
 
UWAGA:
Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie (dla obu stron) jest dostarczenie potwierdzenia przelewu pierwszej raty (na adres podany po zgłoszeniu przez e-mail).
 
II rata - 6 000,00 zł + 23% VAT Wpłata na podstawie rachunku po I części szkolenia. 

III rata - 6 800,00 zł + 23% VAT Wpłata na podstawie rachunku po II części szkolenia.
 
Możliwe jest dokonanie płatności w inny sposób, po uzgodnieniu z trenerem prowadzącym szkolenie.
 
ZNIŻKI:
 
5% rabatu dla firmy zgłaszające powyżej 5 osób. Cena kursu w takim przypadku wynosi 15 010 zł + 23% VAT.
 
10% rabatu dla firmy zgłaszające powyżej 10 osób. Cena kursu w takim przypadku wynosi 14 220 zł + 23% VAT.
 
23% rabatu dla uczestników indywidualnych. Cena kursu w takim przypadku wynosi 12 800 zł + 23% VAT.
 
Uwaga: płatnikiem indywidualnym jest osoba, która ponosi koszt udziału w szkoleniu z budżetu prywatnego, nie dokonuje odliczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie otrzymuje zwrotu zapłaconej kwoty od innych podmiotów (firma, dofinansowania unijne itp.).
 
W cenie szkolenia zawierają się dodatkowo: opłata członkowska w International Coaching Community (na jeden rok), materiały szkoleniowe, narzędzia coachingowe, indywidualne sesje coachingowe z trenerami i certyfikację. Cena nie obejmuje kosztów pobytu w hotelu i wyżywienia.
 
O miejscu szkolenia i o cenach pobytu poinformujemy uczestników kursu najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jest to miejsce w okolicach Warszawy (do 50 km.)
 
Dane kontaktowe
Informacje wstępne o uczestniku:

Na jakim stanowisku i w jakiej firmie jest Pani/Pan zatrudniona/y?*:

Doświadczenia związane z coachingiem (w roli coacha i/lub klienta)?*:

Co powoduje Pani/Pana zainteresowanie tematyką coachingu?*:

Główne powody wyboru kursu ICC?*:

Ostatnio (24 miesiące) odbyte szkolenia (temat, firma szkoleniowa, trener).*:

Dane do faktury VAT:

Uwagi lub zapytania dodatkowe:


Proszę wypełnić wszystkie pola!