Wykluczenia z ICC

Głównym i podstawowym powodem wykluczenia coacha ICC z organizacji (unieważnienia certyfikatu) jest złamanie zasad etyki zawodu lub rażące przekroczenie standardów ICC.
 
Warunkiem rozpoczęcia procesu weryfikacji działań coacha jest przesłanie oficjalnej i jawnej prośby do Rady Dyrektorów International Coaching Community bezpośrednio lub poprzez Trenerów ICC w danym kraju. Dopiero po wpłynięciu oficjalnego dokumentu, uruchamiana jest procedura weryfikacji.
 
Po zakończeniu weryfikacji, Rada Dyrektorów ICC zobowiązana jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi i jeśli jest to uzasadnione - do unieważnienia wydanego certyfikatu. Informacja o unieważnieniu certyfikatu i wykluczeniu z ICC, zostanie również podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych ICC.
 
P. Pilipczuk