Członkostwo ICC

Podstawowymi warunkami członkostwa w International Coaching Community są: ukończenie szkolenia podstawowego ICC (International Coaching Certification) certyfikacją oraz wniesienie opłaty członkowskiej (90 EURO/rok).
 
Korzyści z członkostwa w ICC są liczne. Certyfikowany coach ICC (członek ICC) ma możliwość uczestniczenia w corocznych konferencjach ICC organizowanych w różnych krajach, warsztatach dostępnych w ramach tych konferencji, spotkaniach z gośćmi.
 
Coachowie mają prawo uczestniczenia w treningach prowadzonych przez trenerów ICC na szczególnych warunkach (specjalne zniżki).
 
Możliwe jest poszerzanie własnej wiedzy na kursach zaawansowanych u różnych trenerów (poza swoim ojczystym krajem).
 
Możliwość pogłębiania wiedzy na kursach Business Coaching, Executive Coaching, Team Coaching i Life Coaching oraz zdobycie tytułu Master Coach ICC.
 
Specjalne zniżki lub bezkosztowe uczestniczenie w wydarzeniach konferencyjnych oraz szkoleniowych, organizowanych przez inne organizacje coachingowe (ustalenia międzyorganizacyjne).
 
Otrzymywanie news'letterów organizacyjnych.
 
Dostęp do międzynarodowej (logowanej imiennie) platformy wymiany doświadczeń dla coachów, forum, intranetu, itp.
 
Przedłużanie członkostwa w ICC odbywa się poprzez uiszczenie corocznej opłaty członkowskiej.
 
Dotychczas ważność certyfikatu International Coach ICC jest bezterminowa. Oznacza to, że certyfikat wydawany jest na czas nieokreślony. Być może w przyszłości wymagane będzie cykliczne odnawianie posiadanego certyfikatu (np. co 2 lub 3 lata). Trwają dyskusje nad celowością i zasadami wprowadzenia takiego wymogu.
 
P. Pilipczuk