Certyfikat ICC

Certyfikat Coacha ICC jest dokumentem wydawanym przez International Coaching Community. 
 
Certyfikat jest poświadczeniem, że dana osoba uczestniczyła i z sukcesem ukończyła kurs podstawowy ICC (poziom I), że posiada bazowe dla ICC kompetencje coacha i jest uprawniona do posługiwania się narzędziami coachingowymi i procesem ICC.
 
Certyfikowany coach ICC ma prawo używać procesu coachingowego opracowanego przez Josepha O'Connor i Andreę Lages (promowanego w ICC). Certyfikat coacha ICC nie upoważnia do uczenia procesu coachingowego ICC i udostępniania narzędzi coachingowych we własnym zakresie. Prawo do prowadzenia szkoleń ICC i uczenia narzędzi coachingowych ICC posiadają jedynie osoby posiadające tytuł Trener ICC. W Polsce trenerami są: Piotr Pilipczuk, Rafał Nykiel.
 
Ponieważ kurs coachingu ICC nie jest kursem przygotowawczym do prowadzenia szkoleń lub wykładów z zakresu coachingu, certyfikat coacha ICC nie daje takich uprawnień. Uprawnia jedynie do prowadzenia coachingu metodą ICC. Opis kompetencji coacha, zasady etyczne oraz standardy ICC opisane są w oddzielnych dokumentach.
 
Certyfikat wydawany jest bezterminowo. Oznacza to, że jest ważny do momentu cofnięcia go przez Radę Dyrektorów ICC. Powodem unieważnienia dokumentu może być np. przekroczenie standardów etycznych.
 
Każdy klient ma prawo zażyczyć sobie okazania certyfikatu na etapie zawierania umowy o coaching. Klient może też dokonać weryfikacji (sprawdzenia uprawnień) poprzez kontakt z trenerami ICC w danym kraju.
 
Certyfikaty są opatrzone podpisami Josepha O'Connor i Andrei Lages lub Trenerów ICC (lista Trenerów ICC jest dostępna na www.internationelcoachingcommunity.com).
 
Certyfikat coacha ICC uprawnia do uczestnictwa w kursach zaawansowanych i uzyskanie certyfikatu Business Coach ICC, Executive Coach ICC, Team Coach ICC, Life Coach ICC, Master Coach ICC. 
 
Dodatkowo, wybrani coachowie zapraszani są do uczestnictwa w kursie Supervisor ICC i po ukończeniu go, mają prawo prowadzić superwizje indywidualne oraz grupy superwizyjne dla coachów ICC. Pierwszy kurs dla superwizorów (pilotażowy) odbywa się już w Polsce, a następnie będzie wprowadzany w innych krajach.
 
Coachowie ICC opłacający składki członkowskie ICC mają dodatkowe korzyści, np.: mogą uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach coachingowych i w wielu szkoleniach (wewnętrznych i zewnętrznych) na promocyjnych warunkach. Otrzymują również mailowe newsletter'y ICC i mogą w pełni korzystać (po zalogowaniu się) z globalnego intranetu ICC.